V rámci projektu ,,Miluji jídlo – neplýtvám! Miluji vodu – kohoutkovou!“ řešili žáci tří vybraných škol v Královehradeckém kraji, co mohou dělat pro snížení plýtvání pitnou vodou a jídlem ze školní jídelny

16. 12. 2019

(Hradec Králové, 16.12.2019) V rámci projektu ,,Miluji jídlo – neplýtvám! Miluji vodu – kohoutkovou!“ řešili žáci tří vybraných škol v Královehradeckém kraji, co mohou dělat pro snížení plýtvání pitnou vodou a jídlem ze školní jídelny. Školy se do projektu zapojily díky programu Skutečně zdravá škola a za finanční podpory Královéhradeckého kraje.

Při realizaci jednotlivých aktivit projektu žáci měřili množství jídelního odpadu, zjišťovali důvody vyhazování jídla a hledali možnosti, jak množství odpadu snižovat. Zamýšleli se nad důvody, proč oběd mnohdy vyhodí, aniž by ho alespoň ochutnali a co by mohli udělat oni i kuchařky pro to, aby se tolik jídla nevyhazovalo. V některých školách umožnily paní kuchařky žákům exkurzi do školní kuchyně, což se ukázalo jako přínosné, protože žáci mají velmi liché představy o tom, jak to ve školní jídelně chodí, jakým způsobem je sestavován jídelníček a kolik práce za přípravou jednoho školního oběda stojí. V druhé části projektu prováděl každý žák audit své spotřeby tekutin během všech dnů po dobu jednoho týdne. Následně pod vedením pedagogů v příslušných předmětech vyhodnocovali nejen množství vypitých nápojů, ale také spotřebu vody, která vznikne při výrobě daných nápojů – např. balených a slazených vod. Projekt neopomenul ani téma vlivu tekutin na lidský organismus. Z auditů mimo jiné vyplynulo, že cca 10% žáků druhého stupně pije během školní docházky energetické nápoje, a to především proto, aby byli v kolektivu spolužáků výjimeční. Zajímavým zjištěním při měření zbytků jídla z jídelny se ukázal fakt, že na jedné škole zůstává každý den až 25% nevyzvednutých obědů – žáci si je ve skutečnosti jen tzv. odpípnou.

Do všech aktivit se zapojilo okolo 450 strávníků ve tří školách. Dále se projektu účastnilo také pět studentek Gymnázia J. K. Tyla v Hradci Králové, které pod vedením Mgr. Barbory Pejškové připravily pro školy k projektu poutavé plakáty na téma kohoutkové vody. Tyto plakáty budou dále použity k propagaci celostátní osvětové kampaně na stejné téma v březnu roku 2020.

Na většině škol si v rámci projektových dnů žáci uvědomili, že mají vůči pokrmům často předsudky, které mnohdy neodráží realitu. S pomocí pedagogů citlivě komunikovali s pracovníky školních jídelen o možnostech zlepšení některých neoblíbených pokrmů. Díky dobře vedené komunikaci se mezi všemi stranami podařilo navázat spolupráci a najít pochopení. Nedůvěra v řadách žáků panuje také vůči pití kohoutkové vody, o které mají mnohdy natolik zkreslené představy, že se při její konzumaci vážně obávají o své zdraví.

Do projektu se zapojili pedagogové, pracovníci školních jídelen a žáci ZŠ a MŠ Svobodné Dvory, ZŠ a MŠ Rudník a ZŠ Mraveniště Markoušovice.

Kontakt:

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Pomáhá školám realizovat komplexní program Skutečně zdravá škola, v jehož rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací