Skutečně zdravá škola získala grant od Státního fondu životního prostředí na rozvoj svého programu

2. 7. 2019

Rozhodnutím ministra životního prostředí získal spolek Skutečně zdravá škola grant na rozvoj svého programu. Podpora v celkové výši téměř 2 miliony korun bude sloužit na pokrytí nákladů na rozvoj programu ve školách v České republice po dobu dvou následujících let. 

„Grant pomůže rozšířit program Skutečně zdravá škola na další školy v České republice. Díky podpoře dojde ke zvýšení kvality programu prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích pomůcek a podpoře dalších škol k plnění kritérií programu. V rámci vzdělávacích aktivit projektu se zaměříme na témata související s problematikou životního prostředí a zemědělství, konkrétně na zlepšení povědomí dětí, pedagogů a veřejnosti o problematice sucha,“ říká Tom Václavík, předseda spolku.

V rámci projektu budou mimo jiné vytvořeny čtyři metodické materiály pro pedagogy: Pijeme kohoutkovou, Ze statku do školy, Oslava dobrého jídla a Voda a sucho. Všechny nově vytvořené metodické materiály budou pilotně ověřeny na 14 školách.

Inovativnost projektu spočívá v komplexním využití tématu jídla a pěstování ve vzdělávání s důrazem na ekologické, ekonomické a společenské souvislosti a propojení tohoto tématu s výukou různých předmětů na úrovni všech stupňů škol. Program Skutečně zdravá škola pomáhá řešit několik problémů naráz: nezdravý životní styl dnešních dětí a mládeže, odbyt zemědělské produkce v místě, pochopení a poznání problematiky produkce a spotřeby potravin na vlastní zdraví a zdraví a vzhled krajiny, ve které žijeme, hrdost na specifickou kulturu vlastního regionu.

Skutečně zdravá škola je komplexní program, plně integrovaný do života celé školy. Aby byla dětem poskytována chutná a zdravá jídla a vytvářeny základy zdravých stravovacích návyků, se ve školách zapojených do programu společně zasazují vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních jídelen, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity. V programu SZŠ je žákům poskytnuta plná důvěra k účasti na celém procesu, jsou součásti Akční skupiny a aktivně se podílí na tvorbě plánu kultury zdravého stravování ve škole. Všechny školy, které prokázaly splnění bronzových, stříbrných a zlatých kritérií programu fungují jako centra dobré praxe, sdílejí své zkušenosti s ostatními školami a zájemci. Spolupráce s místní komunitou a příspěvek k udržitelnému rozvoji obce či regionu je zabudována přímo v kritériích programu. Školy se aktivně zapojují do dění v obci či městě, například organizací školních farmářských trhů nebo oslav na školních zahradách.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací