Skutečně zdravá škola pomůže transformovat veřejné stravování změnou školního stravování na zdravé pro děti i planetu

11. 3. 2022

(Brno 11.3.2022) Desátého března 2022 slavíme Mezinárodní den školního stravování. U této příležitosti se rozbíhá nový evropský projekt s názvem SchoolFood4Change neboli Školní stravování jako katalyzátor změny. Projekt je financován z evropského programu Horizont 2020, potrvá čtyři roky a v České republice bude jeho aktivity řídit a realizovat spolek Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola spojila své síly s dalšími partnery, aby společně proměnili současný systém veřejného stravování na zdravější a udržitelnější. K dosažení tohoto cíle projekt SchoolFood4Change zapojuje 3 000 škol a 600 000 mladých lidí v 16 městech a regionech 12 evropských zemí. Projekt přivádí všechny relevantní aktéry školního stravování k jednomu stolu: od studentů, rodičů a učitelů, farmářů, kuchařů a zaměstnanců jídelen až po odborníky z oblasti udržitelného zásobování potravinami, dietology a místní podnikatele.

Skutečně zdravá škola bude v projektu úzce spolupracovat s vybranými školami, zajišťovat přípravu metodik a vzdělávacích materiálů, jakož i jejich distribuci do škol, mapovat aktuální situaci, realizovat analýzy a průzkumné aktivity, podílet se na vypracování strategie zavádění celoškolního přístupu ke stravování a vzdělávání o jídle a spolupracovat se školami na jeho implementaci. Dále bude Skutečně zdravá škola organizovat vzdělávací aktivity pro kuchařky školních jídelen, angažovat se v nastavení systémů zadávání veřejných zakázek pro školní stravování a zabezpečí překlad všech materiálů do českého jazyka.

V rámci realizace projektu budou vypracovány a otestovány nové postupy pro zadávání veřejných zakázek na školní stravování při zajištění cílů udržitelnosti a podpory zdraví.

Více než 10 000 kuchařů a zaměstnanců jídelen bude vyškoleno v principech Planetární diety podle doporučení komise EAT Lancet, což jim umožní připravovat školní pokrmy, které jsou chutné, zdravé ssa udržitelné.

Projekt vyvine a uvede do života revoluční „celoškolní přístup“ tak, aby se školy staly katalyzátory systémové změny veřejného stravování prostřednictvím implementace inovativních řešení a nových obchodních modelů, zahrnujících vzdělávání, principy cirkulární ekonomiky a sociálně inovativní stravování. Celoškolní přístup holisticky zapojuje celou školní komunitu do rozvoje zdravé a udržitelné kultury stravování. Zahrnuje vzdělávání dětí o cestě potravin z farmy až na stůl, zahradničení, hodiny vaření a také spolupráci mezi školami a místními farmami.

Projekt sdružuje 33 partnerů a implementovat se bude v 12 zemích Evropské unie. Skutečně zdravá škola je vedoucím projektovým partnerem v České republice a má za cíl získat do programu 100 škol. Kolegové z programu Skutočne zdravá škola mají obdobný úkol na Slovensku. V České republice se do projektu zapojí také Státní zdravotní ústav a Pražský inovační institut jako členové odborné projektové rady.

Kontakt pro media v ICLEI:

Amalia Ochoa, SchoolFood4Change Project Coordinator, Telephone +49-(0)761-368920 , Email amalia.ochoa@iclei.org

O projektu SchoolFood4Change

Do projektu je zapojeno 14 místních samospráv:  Budapešť, Maďarsko; Kodaň, Dánsko; Essen, Německo; Gent, Belgie; Leuven, Belgie; Lyon, Francie; Malmö, Švédsko; Milán, Itálie; Nuoro, Itálie; Norimberk, Německo; Tallinn, Estonsko; Umeå, Švédsko; Vídeň, Rakousko; Viimsi, Estonsko a dva regiony: Dordogne, Francie  a Valencie, Španělsko. Mezi přidružené projektové partnery patří Antverpy (BE), Madrid (ES), Nitra (SK), Zaragoza (ES), okres Rača (SK), obce Schaerbeek (BE), Bagno a Ripoli a Cuneo (IT). Výzkumným partnerem je Universita Rijeka, Chorvatsko.

Oficiální podporu projektu poskytly klíčové evropské a národní instituce, například Rakouské ministerstvo zemědělství, regionů a turismu, Rakouské ministerstvo pro ochranu klimatu, životní prostředí, energetiku, mobilitu, inovace a technologie a Rakouské ministerstvo sociálních věcí, zdravotnictví, péče  a spotřebitelské ochrany; Španělské ministerstvo zdraví; Německé ministerstvo potravin a zemědělství; Slovenské ministerstvo vzdělávání, výzkumu a sportu; Ministerstvo životního prostředí a potravin Dánska; Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; Ministerstvo životního prostředí Estonska; Státní zdravotní ústav ČR.

O Skutečně zdravé škole

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Program má prokázaný pozitivní vliv na zdraví dětí, jejich schopnost učit se a na udržitelnost stravování ve školách a na rozvoj regionu. Čerpáme z prověřených zahraničních zkušeností.

Školy se pokoušejí o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. O roku 2015 se do programu zapojilo 485 škol z celé České republiky a 83 z nich již splnilo bronzová kritéria, 19 škol splnilo stříbrná kritéria a 2 školy splnily zlatá kritéria programu.

Ve Skutečně zdravých školách je v žácích rozvíjena iniciativa a podnikavost, aktivně se například zapojují do tvorby jídelníčků, snaží se o zlepšení prostředí jídelny, organizují školní farmářské trhy, učí se základům přípravy pokrmů a pěstitelské dovednosti. Díky návštěvám na farmách si žáci uvědomují souvislosti mezi produkcí

a spotřebou potravin a stavem životního prostředí, získávají úctu k práci zemědělců. Aktivně se zapojují do řešení problematiky plýtvání potravinami, kompostování, nákupu potravin zblízka či zhodnocování místních kulinárních tradic. Vzdělávací aktivity jsou místně ukotvené, využívají neformální vzdělávací metody zaměřené na zážitky, participaci a spolupráci žáků, často probíhají projektovou formou, vedou žáky k podnikavosti v oblasti trvalé udržitelnosti a rozvíjejí jejich klíčové kompetence a praktické dovednosti.

Program nabízí otevřený participativní proces vzdělávání - zapojení všech aktérů od žáků, učitelů, vedení školy, kuchařek, rodičů, zřizovatelů až po místní podnikatele a členy okolní komunity. Školy se aktivně zapojují do komunitního života obce. Aktivní zapojení rodičů umožňuje vedení školy získat zpětnou vazbu a zajímavé nápady.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu

a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“. Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Tento projekt byl financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody ​č. 101036763.

Zpět na výpis