Mateřská škola Fügnerova Louny jako první veřejná škola splnila zlatá kritéria programu Skutečně zdravá škola

9. 11. 2020

Brno 9.11.2020 -  Mateřská škola Fügnerova Louny je druhá škola v České republice a první veřejná škola, která splnila všechna kritéria v bronzové, stříbrné i zlaté úrovni programu Skutečně zdravá škola. Zařazuje se po bok soukromé Mateřské školy Semínko z Prahy, která splnila zlatá kritéria v roce 2018.

Zlaté ocenění v programu Skutečně zdravá škola bylo uděleno za splnění náročných kritérií v oblastech angažovanosti a kultury stravování, kvality jídla a místa jeho původu, vzdělávání o jídle a stravování a místní společenství a spolupráce.

„Jsem přesvědčena, že díky zapojení do programu Skutečně zdravá škola se nám daří šířit osvětu mezi dětmi, rodiči i zaměstnanci MŠ a ohlasy jsou vesměs pozitivní. Naši školku si rodiče již při zápisu vybírají jako tu „zdravou

a ekologickou“. Nad rámec tématu zdravého stravování začleňujeme také ekologický přístup k životu, především co se týká plýtvání potravin a bezobalového nakupování. Daří se nám spolupráce s okolními farmáři, od kterých nakupujeme velké množství produktů. Spolupracujeme také s organizací SCUK, prostřednictvím které nakupujeme další farmářské produkty a biopotraviny. Kuchařky se vzdělávají, samy si vyhledávají prodejce potravin a zařazují do jídelníčku i méně známé suroviny a jídla. Rodiče s námi spolupracují, nosí přebytky ze zahrádky. Máme velké ohlasy na jídelníčky, kde pravidelně rozepisujeme, z jakých surovin je oběd připraven. Rodiče mohou na našich stránkách najít přesný přehled farmářů a dodavatelů. Samozřejmě nejde jen o kuchyň a vaření. V rámci školního vzdělávacího programu děti zapojujeme do pěstitelských činností a vaření. Děti pravidelně navštěvují místní pekárnu, moštárnu i farmy. Učíme děti neplýtvat potravinami, děti si samy určují velikost porce, mají možnost jídlo předem ochutnat, využíváme zbytků ovoce a zeleniny pro výrobu zdravých nápojů, kompostujeme biologický odpad, zapojili jsme se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám. V naší zdravé školce mají děti k dispozici samoobslužné stojany na vodu a pijí, kdykoliv během dne chtějí. Ve třídách pijí pouze kohoutkovou vodu, děti jsou na ni zvyklé a nevyžadují žádné šťávy nebo sirupy. Všechny děti vědí, že kohoutkovka je nejlepší a nejlépe osvěží,“ říká Ing. Hana Hlouchová, hospodářka školy a koordinátorka program Skutečně zdravá škola v Mateřské škole Fügnerova Louny, www.msfugnerova.cz/.

V rámci plnění zlatých kritérií ve školce realizují plán podpory zdravého stravování. Dále musela jídelna mateřské školy prokázat, že minimálně 80 procent nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v krajích obklopujících Ústecký kraj. Deset procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů. Děti pravidelně s pedagogy zkouší přípravu pokrmů z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštěvují farmy v okolí. Škola aktivně zapojuje rodiče a veřejnost do aktivit v oblasti zdravého stravování, pěstování a vaření. Ve školní jídelně se snaží minimalizovat objem biologického odpadu. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

„Zlatého ocenění si vážím, jedná se o spolupráci všech zaměstnanců MŠ a rodičů. Vytvořili jsme skvělý tým. Tříletá cesta od seznámení se s programem Skutečně zdravá škola přes bronz a stříbro ke zlatu nás naučila mnoho. Rozloučili jsme se s dodavateli „nezdravých potravin“, našli nové kamarády na farmách a obohatili náš životní styl a hlavně životní styl našich dětí. Poděkování patří skvělému pedagogickému sboru a mým „holkám“ v kuchyni. Protože kdykoliv jsem přišla i s tím nejbláznivějším nápadem, tak stály za mnou a samozřejmě přidávaly i své podněty a zkušenosti. A „šéfka“ nám pomáhá, radí, vymýšlí a hlavně „jede v tom s námi,“ uvádí Ing. Hana Hlouchová.

„Program Skutečně zdravá škola pomáhá dětem získat představu o tom, odkud jídlo pochází a jak se pěstuje nebo vyrábí. Umožňuje dětem porozumět vztahům mezi jídlem, které jí, a světem, ve kterém žijí. Děti si ze školy odnášejí základy zdravých stravovacích návyků a znalosti, dovednosti, postoje a kompetence nutné pro zdravý a udržitelný život,“ říká Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého školního stravování. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 399 škol z celé České republiky. 74 z nich již splnilo bronzová kritéria, 18 plní stříbrná kritéria a dvě školy prokázaly splnění zlatých kritérií. Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Kontakt:

O Mateřské škole Fügnerova Louny

Mateřská škola se nachází v blízkosti centra města na Tyršově náměstí, byla zřízena v září roku 1953. Jedná se

o příspěvkovou organizaci, jejím zřizovatelem je město Louny. V mateřské škole pracuje v současné době

12 zaměstnanců, kapacita mateřské školy je 70 dětí rozdělených ve 3 třídách.

O programu Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní celoškolní program kvalitního a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Školy, které se zapojí do programu Skutečně zdravá škola, do školní jídelny nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků, organizují výlety na místní farmy, integrují téma stravování a jídla do vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, nabízejí kurzy vaření pro žáky i rodiče, pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu a ve školní jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících přísná kritéria Skutečně zdravé školy. V jídelně Skutečně zdravé školy je oběd radostnou společenskou událostí v příjemné a klidné atmosféře. 

Program Skutečně zdravá škola pomáhá naplňovat mnohé ze 17 Cílů udržitelného rozvoje OSN.

Již 64 tisíc dětí, žáků a studentů ve 399 mateřských, základních a středních školách z celé České republiky se díky programu Skutečně zdravá škola denně kvalitněji a zdravěji stravuje a učí o principech udržitelnosti v oblasti stravování.

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí ČR. Program také doporučuje Ministerstvo školství jako příklad inspirativní praxe, stejně tak jej doporučuje Národní síť Zdravých měst jako příklad dobré praxe. Program získal 1. místo v soutěži Ceny SDGs 2018, unikátní ocenění za naplňování Cílů udržitelného rozvoje OSN v Česku. Program byl také oceněn v mezinárodní soutěži SozialMarie 2019. Více na www.skutecnezdravaskola.cz.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola je podpořen ze Státního fondu životního prostředí.

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací