Bronzová a stříbrná úroda mezi Skutečně zdravými školami v Liberci

2. 9. 2019

Brno 2.9.2019 -  Během roku 2019 se dvěma školám v Liberci podařilo splnit náročná stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá škola, jedna škola splnila bronzová kritéria a jedna škola již aspiruje na splnění zlatých kritérií. V celé České republice je do realizace programu zapojeno 369 škol.

Od začátku roku 2019 splnily velmi přísná stříbrná kritéria programu Skutečně zdravá škola a získaly certifikát dvě mateřské školy z Liberce: Mateřská škola Malínek a Mateřská škola Beruška. Bronzová kritéria programu letos splnila Mateřská škola Matoušova. Mateřská škola Pastelka Liberec-Ostašov dokonce aspiruje jako první v Libereckém kraji na získání zlatého certifikátu v programu Skutečně zdravá škola. V Libereckém kraji je do programu zapojeno 16 škol.

Školy se plněním náročných kritérií programu stávají pomyslnými „vzorovými školami“ a „příklady dobré praxe“ a jsou inspirací pro ostatní školy,“ říká Tom Václavík, ředitel programu.

V rámci plnění stříbrných kritérií si ve školách odsouhlasili plán podpory zdravého stravování a stanovili kroky

a harmonogram k jeho naplnění. Školní jídelny dále musely prokázat, že minimálně 50 procent nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou v Libereckém nebo sousedním kraji. Pět procent všech surovin musí pocházet z ekologických farem, pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů. Děti a žáci mají možnost s pedagogy vyzkoušet přípravu pokrmů

z ovoce a zeleniny vypěstované na školní zahradě a navštívit farmu v regionu. Rodiče a veřejnost se podílejí na vzdělávání o zdravém jídle. Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně jsou používány pouze ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Čtyři roky po uvedení se do realizace komplexního programu Skutečně zdravá škola v České republice zapojilo již 369 mateřských, základních a středních škol s téměř 61 000 dětmi, žáky a studenty. Nejvíce Skutečně zdravých škol je v Jihomoravském kraji (71), Středočeském kraji (37), Praze (35), Moravskoslezském kraji (31) a Pardubickém kraji (31).

Program Skutečně zdravá škola rozvíjí kulturu zdravého a udržitelného stravování prostřednictvím vzdělávacího programu zaměřeného na pochopení vztahů mezi jídlem, kulturou, zdravím a životním prostředím, přispívá ke zvýšení čerstvosti a zlepšení výživové hodnoty a kvality pokrmů ve školních jídelnách. V rámci plnění kritérií programu Skutečně zdravá škola se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních jídelen, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin, splňujících kritéria Skutečně zdravé školy. Pro žáky organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ČR.

Kontakt:

Více o programu Skutečně zdravá škola

Skutečně zdravá škola je komplexní program zdravého a udržitelného školního stravování a vzdělávání o jídle. Usiluje o to, aby si děti jídla vážily, znaly jeho hodnotu, dokázaly si je vychutnat a naučily se, jak vzniká. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 369 škol z celé České republiky a 67 z nich již splnilo bronzová kritéria, 13 škol splnilo stříbrná kritéria a jedna škola splnila zlatá kritéria programu.

Pozitivní přínos programu byl potvrzen ziskem první ceny v rámci nezávislého ocenění Ceny SDGs, které uděluje Asociace společenské odpovědnosti ve spolupráci s Českou rozvojovou agenturou, Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem zahraničních věcí a Ministerstvem životního prostředí, pod záštitou Informačního centra OSN v Praze a UN Global Compact v Česku. Program Skutečně zdravá škola naplňuje 15 ze 17 Cílů udržitelného rozvoje, mj. „Zdraví a kvalita života“, „Kvalitní vzdělávání“, „Odpovědná výroba a spotřeba“ a „Klimatická opatření“.

Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací