Základní škola Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o.

Informace

Rabasova 3282/3
40001 Ústí nad Labem
Ústecký kraj

https://www.zsrabasova.cz/

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách.
S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
Škola zahájila první kroky systémového řešení, které povede ke klidnému a pozitivnímu průběhu oběda.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých nezpracovaných surovin či potravin.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
Ve školní jídelně jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzdělávání v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti, žáci, studenti a pracovníci školy mají přístup k pitné vodě dle jejich potřeby po celý den pobytu ve škole.
Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
Provedli jsme audit plýtvání potravinami ve školní jídelně a přijali opatření k předcházení vzniku odpadů ve školní jídelně.

Místní společenství a spolupráce

Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit, a pořádáme akce na téma udržitelné stravování.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
0/22

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Přestávka na oběd má při sestavování rozvrhu jasnou prioritu.
Zajistili jsme, že příslušní učitelé mají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby vedli hodiny pěstování a vaření.
Vzděláváme rodiče k tomu, aby svým dětem ke svačině dávali zdravé potraviny a nápoje.
Pravidelně zveme rodiče, aby přišli poobědvat se svými dětmi do školní jídelny.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Školní jídelna nabízí možnost výběru minimálně ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo splňuje podmínky pro stravu bezmasou a/nebo bezmléčnou.
Kuřecí maso pochází z šetrných chovů a/nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Jídelna používá přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Zajistili jsme, že žáci v rámci hodin pěstování na školním pozemku pěstují plodiny ekologicky šetrným způsobem.
Založili jsme kroužek vaření a naši žáci v něm vaří ze sezónních a místních potravin a biopotravin, a surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.
Naši žáci přemýšlí a diskutují o etických a ekologických aspektech stravování. Spolu s žáky se snažíme zmenšovat ekologickou stopu školního stravování.
Jeden nebo více ročníků udržuje během školního roku kontakt s místním zemědělským podnikem nebo farmářem. Alespoň jednou ročně organizujeme školní výlet do některého z místních menších zemědělských podniků.
Množství vyhazovaného jídla ve školní jídelně se za poslední dva roky snížilo a nadále usilujeme o minimalizaci množství vyhazovaného jídla.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
0/18

Angažovanost a kultura stravování

Naši žáci se podílí na navrhování úprav školní jídelny, aby byl vytvořen příjemný a klidný prostor pro stolování.
Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu a obalových materiálů.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice.
Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu mj. tím, že do jídelníčku pravidelně zařazujeme minimálně dva bezmasé pokrmy týdně.
Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice.

Vzdělávání o jídle a stravování

Každý z žáků naší školy absolvuje v průběhu školní docházky výuku vaření v rozsahu minimálně 15 hodin výuky (to je přibližně 1 hodina týdně po dobu jednoho pololetí).
Žáci se aktivně zapojují do pěstování bylin, zeleniny a ovoce na školní zahradě pro potřeby školní jídelny a cvičné kuchyňky.
Žáci se aktivně zapojují do mapování regionálního gastronomického dědictví a vyhledávají tradiční regionální receptury a gastronomické tradice.
Žáci se účastní praktických aktivit pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče našich žáků a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření, zahradničení a spolupráci s místními zemědělci a potravináři.
0/13

Blog

 • 2.C - Zeleninový den

  07. 11. 2023

  Projekt na téma ``ZELENINA``. Téma zelenina byla zakomponovaná do všech předmětů. Více fotografií ke shlédnutí zde: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/10661368

  Celý článek
 • Jablíčkové pečení ve ŠD

  06. 10. 2023

  Na podzim dozrává spousta dobrého ovoce. O tom si s dětmi povídáme při běžní činnosti. Jak nám chutná a kterému ovoci dáváme přednost nám zase vypráví děti a tak...

  Celý článek
 • 5.B na akci "Den s odpady"

  12. 09. 2023

  Žáci 5.B se během odpoledního vyučování zúčastnili akce Den s odpady, který se konal na Lidickém náměstí v Ústí nad Labem. Žáci si ověřili své znalosti o třídění...

  Celý článek
 • 4.A na farmě

  08. 09. 2023

  Dne 8.9.2023 se třída 4.A společně s paní učitelkou a paní asistentkou vydali na farmu do Merboltic. Děti si vyzkoušeli spoustu zajímavých činností např. podojit si kozu....

  Celý článek
 • 7.C na farmě!

  15. 06. 2023

  Žáci 7.C se společně se svým třídním učitelem a asistentem pedagoga vydali na farmu Růžová. Jak se jim vedlo můžete shlédnou v galerii zde: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/9926954

  Celý článek
 • Čtvrťáci dělají palačinky

  13. 06. 2023

  Žáci 4.A si vyzkoušeli, jaké to je připravit si palačinky. Více fotografií k akci naleznete zde: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/9917130

  Celý článek
 • Velikonoce ve škole - 2.stupeň

  30. 03. 2023

  Dne 30.3.2023 se na celé škole konal projektový den na téma Velikonoce ve škole. Na celém 2. stupni probíhaly tvořivé dílny, kde si mohly děti vyzkoušet různé aktivity...

  Celý článek
 • Veselé zoubky

  14. 03. 2023

  V březnu si 1. třídy vyzkoušely program na podporu zdravého chrupu "Veselé zoubky". Projekt byl od drogerie DM a naučil děti spoustu užitečného. Teď již budou...

  Celý článek
 • Zdravé mlsání 7.ABC

  23. 02. 2023

  V rámci únorových hodin pracovních činností se třídy 7. ročníků vrhly na zdravé mlsání. Děti si tak vyzkoušely, že i zdravě znamená chutně a všichni si velmi pochutnali. Více...

  Celý článek
 • Zdravé polévky 7.ABC

  09. 02. 2023

  V rámci lednových a únorových hodin pracovních činností si třídy 7. ročníků zkusily uvařit zdravé polévky . Žáci tak mohli vyzkoušet alternativní způsoby zahušťování...

  Celý článek
 • Vaříme podle AJ receptu

  07. 02. 2023

  Anglický jazyk v praxi aneb jak jsme podle anglického receptu uvařili něco jednoduchého na zub. Celá galerie k vidění zde: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/9428217

  Celý článek
 • Připravujeme zdravé saláty 7.A + 7.B

  17. 01. 2023

  V rámci předmětu pracovní činnosti se opět žáci letošních 7. ročníku podívali do cvičné školní kuchyňky, jak se jim dařilo se můžete podívat v galerii. Tématem...

  Celý článek
 • Hodnocení jídel ve školní jídelně

  04. 01. 2023

  Od dubna 2022 pravidelně vyhodnocujeme spokojenost strávníků s jídlem v naší školní jídelně. Odkaz: https://eu.zonerama.com/ZSRabasova1/Album/8614768

  Celý článek
 • Projekt Zdravá škola ve školní družíně

  30. 11. 2022

  Děti z 3. a 5. oddělení školní družiny si vyzkoušely, jak si jednoduše vyrobit přesnídávku z jablek. Některé loupaly jablka, další je krájely na kousky. Práci u sporáku...

  Celý článek
 • Třídíme odpad s Tondou Obalem

  16. 11. 2022

  V měsíci listopadu proběhlo několik enviromentálních vzdělávacích hodin napříč prvním stupněm s Tondou Obalem! Žáci se dozvěděli spoustu zajímavých informací, např....

  Celý článek
 • Semafor výživy 8.ABC

  11. 11. 2022

  Obsahem třetí třídnické hodiny v měsíci listopadu bylo téma semafor výživy. Diskutovali jsme o způsobu stravování každého z nás. Ve skupinkách jsme společně tvořili...

  Celý článek
 • Ovoce a zelenina na našem talíři 8.ABC

  21. 10. 2022

  Obsahem druhé třídnické hodiny bylo téma ovoce a zelenina. Diskutovali jsme o prioritách výživy obecně a také dále o tom, jaký je význam každodenní konzumace ovoce a...

  Celý článek
 • Společná snídaně 7.C

  11. 10. 2022

  V rámci říjnové třídnické hodiny si žáci 7.C připravili společně snídani ve školní cvičné kuchyňce a ještě před vyučováním si snídani společně vychutnali....

  Celý článek
 • Zdravá snídaně 8.ABC

  23. 09. 2022

  V letošním školním roce absolvujeme sérii třídnických hodin, které budou zaměřeny na téma zdravá výživa a zdravý životní styl, v první hodině v měsíci záři jsme...

  Celý článek
 • Zvelebujeme venkovní prostory

  15. 09. 2022

  V průběhu měsíce května - září proběhlo ve venkovních prostorách několik změn ke zvelebení a vylepšení areálu. A jaké změny to byly? Na to se můžete podívat v...

  Celý článek
 • Výroba sorbetů se 7.C

  06. 06. 2022

  Ovocné sorbety ve školní kuchyňce se 7.C

  Celý článek
 • Připravujeme saláty se 7.B

  26. 05. 2022

  Saláty ve školní kuchyňce ZŠ Rabasova

  Celý článek
 • Skutečně zdravá škola - praktické školení

  14. 04. 2022

  Kuchařky školních jídelen v Ústí nad Labem se vzdělávaly. Zdravé město Ústí nad Labem podpořilo vzdělávání kuchařek školních jídelen. To se uskutečnilo v rámci...

  Celý článek
Zpět na výpis