13.Mateřská škola

Informace

Tř. Přátelství 2065
39701 Písek
Jihočeský kraj

skolky.janahusa@seznam.cz

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší školce funguje Akční skupina pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve školce a dohodla se na svých dalších aktivitách.
S rodiči a dětmi konzultujeme možnosti zlepšení stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a o aktivitách programu Skutečně zdravá školka.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla podávaná dětem neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých, nezpracovaných surovin či potravin.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
V mateřské škole nebo na webu školky jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzděláváni v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti a pracovníci mateřské školy mají přístup k pitné vodě dle svých potřeby po celý den pobytu ve školce.
Doslazované nápoje jsou nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna mateřské školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, základech zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všechny děti mají možnost účastnit se činností spojených se vzděláváním o základech vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Místní společenství a spolupráce

Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit, a pořádáme akce na téma udržitelné stravování.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
15/19

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení mateřské školy odsouhlasilo Plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Děti se stravují v příjemné a klidné atmosféře tak, aby měly dostatek času si jídlo vychutnat
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Kuřecí maso pochází z vysoce šetrných chovů nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Pro pěstování plodin na školní zahradě používáme pouze ekologicky šetrné postupy.
Alespoň jednou ročně děti s pedagogy připraví pokrm ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče dětí a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
0/11

Angažovanost a kultura stravování

Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu a obalových materiálů.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu mj. tím, že do jídelníčku pravidelně zařazujeme minimálně dva bezmasé pokrmy týdně.
Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice.

Vzdělávání o jídle a stravování

Děti a jejich rodiče se účastní praktických činností pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče dětí a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření, zahradničení a spolupráci s místními zemědělci a potravináři.
0/8

Blog

 • Jarní výlety

  30. 05. 2022

  Navštívili jsme s dětmi velice zajímavé Jihočeské zemědělské muzeum v Netěchovicích, kde se i děti zapojily do péče a krmení zvířátek. Děti si vyzkoušely, jak náročná...

  Celý článek
 • Danielka slaví narozeniny

  30. 09. 2021

  Je prima vidět, že naše snaha plynule přešla i do povědomí rodičů a na oslavu narozenin svých dětí nenosí jen nezdravé sladkosti, ale přibývají ovocné mísy a drobné...

  Celý článek
 • Loučení s létem

  29. 09. 2021

  Opět jsme pro rodiče s dětmi připravili oblíbenou akci "Loučení s létem" na naší zahradě. Nechyběla živá hudba, oheň, ovocný čaj či zdravé pomazánky,...

  Celý článek
 • Naše zdravá školka

  27. 11. 2019

  I v letošním školním roce se nám daří promítnout záměr SZŠ do běžných činností naší školky. Děti se podílejí na přípravě svačin, i rodiče se více snaží...

  Celý článek
 • Podzimní úklid zahrady

  07. 11. 2019

  Naši školní zahradu jsme společnými silami připravovali na zimní spánek. Pomáhali rodiče, děti i paní učitelky a k tomu jim pěkně svítilo sluníčko.

  Celý článek
 • Loučení s létem 2019

  01. 10. 2019

  Opět po roce jsme se loučili s létem. Kromě tradičního opékání špekáčků jsme připravili naše zdravé pomazánky. Nejvíce chutnaly drožďová a kapiová.

  Celý článek
 • Otesánek jinak

  12. 09. 2019

  Děti se přirozeně seznamují s pohádkami, ale u nás ve šolce jsme jí trochu změnili. Na pohádce o Otesánkovi se děti naučily nejen poskládat postavu, ale navrhnout zdravou...

  Celý článek
 • S chutí na zahradu

  03. 09. 2019

  Na jaře jsme se s chutí všichni pustili do úpravy naší zahrady a záhonků. Staré záhonky jsme osvěžili novou půdou, založili jsme nový bylinkový záhon a zahradu jsme...

  Celý článek
 • Zpátky do pohádky

  21. 06. 2019

  Na školním výletě měly děti možnost se seznámit se starodávným způsobem života, který dnes znají pouze z pohádek. Pečení chleba v kamenné peci, mletí obilí, kovářskou...

  Celý článek
 • Jaro je tu!

  12. 04. 2019

  Počasí je stále aprílové, ale i tak už jsme zahájili přípravy pro náš nový bylinkový záhonek.

  Celý článek
 • Ani v zimě nezahálíme...

  07. 02. 2019

  V rámci programu Zdravá 5 jsme si připomenuli, co je pro nás zdravé a proč, ozkoušeli, ochutnali , zacvičili a ze zeleniny vytvořili krásné jedlé obrázky. Provázela nás...

  Celý článek
 • Jak jsme se loučili s létem...

  19. 10. 2018

  Jako každý rok, tak i letos v září proběhlo v naší školce loučení s létem...

  Celý článek
 • Podzim je tu!

  19. 10. 2018

  I když to v posledních dnech venku vypadalo jako na jaře či v létě,...

  Celý článek
 • Jde to i jinak

  24. 09. 2018

  S příchodem nového školního roku jsme rodičům našich dětí připomněli, že naše školka plní program "Skutečně zdravá škola". Aby se na programu podíleli...

  Celý článek
 • Zvířátkov v Putimi

  12. 06. 2018

  V červnu jsme navštívili rodinnou farmu v Putimi, kde se starají od domácích zvířat přes dravce až po exotická zvířata. Děti měly možnost nakrmit, pohladit a pochovat...

  Celý článek
 • Jak si to uděláme, tak si to sníme!

  08. 06. 2018

  V naší školce si děti mohou pravidelně mazat svačinku připravenou pomazánkou a zdobit dle své chuti zeleninou ze zahrádky. Každý ví, že když si něco připravím sám,...

  Celý článek
 • Farmářský týden ve Žluté třídě

  22. 05. 2018

  Během farmářského týdne ve Žluté třídě každé dítě - farmář "vlastnilo" svoji farmu, kterou si pojmenovalo a seznámilo kamarády s jejím významem.

  Celý článek
 • Naše zahrádka

  30. 04. 2018

  V dubnu nás také sluníčko vylákalo na zahrádku, kde jsme po zimě připravili záhonek pro kytičky i bylinky. Poctivě jsme vypleli, zkypřili půdu a zaseli. Nyní se staráme,...

  Celý článek
 • Recyklohraní

  23. 04. 2018

  V tomto týdnu jsme do vzdělávacího programu zařadili recyklaci, děti se učily, jak se dají suroviny druhotně použít a jak tím ulevit a pomoci přírodě. K názorné ukázce...

  Celý článek
 • Na statku

  12. 04. 2018

  V dubnu jsme využili pozvání paní Liškové a jejího manžela a navštívili jsme je v rodinném stavení ve Smrkovicích u Písku. Zde měly děti možnost prohlédnout si zblízka...

  Celý článek
Zpět na výpis