Zdravý životní styl

20. 4. 2018
ZŠ a MŠ Koloděje

Naše škola neklade důraz jen na kvalitní potraviny a výbornou školni kuchyni. Děti jsou v rámci prevence sociálně patologických jevů školeny nejen o zdravém životním stylu, ale i o své odpovědnosti za sebe sama, o jijich roli a pozici v kolektivu, spolupráci a obraně před šikanou či kyberšikanou. Díky grantu, který škola získala, se lektoři firmy Jules a Jim po celý školní rok setkávali s našimi třídami, v rozsahu čtyř až šesti hodin na třídu.

Zdravý životní styl 1Zdravý životní styl 1Zdravý životní styl 1
Zpět na výpis