Zapojili jsme se do výzvy Miluji jídlo, neplýtvám

11. 6. 2018

Nejprve bylo třeba udělat plán celé akce - vymyslet jak, kdy a jakým způsobem bude monitoring probíhat, kdo jej bude provádět, pak jakým způsobem a kdo provede osvětu, dále domluvit monitorování odpadků v jídelně s vedoucí školní jídelny atd.

Po celém naplánování jsme ještě poslali rodičům našich žáků email, ve kterém jsme je informovali, že jsme se jako škola zapojily do tohoto projektu, co celý projekt obnáší a neopomněli jsme je požádat, aby se na problematiku plýtvání potravinami zaměřili i v rámci svých domácností. Součástí emailu bylo i logo projektu.

První kolo monitoringu proběhlo hned první týden v dubnu (od PO do PÁ = 5 obědů). Překvapivým a pozitivním zjištěním bylo, že naše děti jídlem zas tak moc neplýtvají. Zvolily jsme při monitoringu metodu zlomků (jak velká část koše je zaplněna zbytkem jídel). Protože máme dvě jídelny, monitorovali jsme dva koše a výsledek vždy sečetli za oba koše dohromady. Při prvním kole monitoringu jsme došli k závěru, že za celý týden naše děti naplnily dva koše odpadu z obědů ve velké jídelně, kam chodí na obědy 9 tříd se svými třídními učiteli a 1,1 koše v malé jídelně, kam chodí 4 třídy se svými třídními učiteli.

Následující týden měli třídní učitelé za úkol s dětmi probrat problematiku plýtvání potravin v návaznosti na webové stránky http://www.skutecnezdravaskola.cz/miluji-jidlo-neplytvam. Nicméně učitelé měli v probírání tohoto tématu volné pole působnosti. Mohli využít i vlastní zdroje, dokonce i různé filmy na toto téma. Každý to pojal se svojí třídou po svém, i co se časové dotace týče. Někdo tomu věnoval více času, někdo méně např. v rámci prvouky.

A konečně třetí týden začalo druhé kolo monitoringu, kdy jsme opět po celý týden (od PO do PÁ = 5 obědů) s napětím sledovali, došlo-li k progresu a zmenšení objemu vyhozeného jídla. Co se týče velké jídelny, kam chodí 9 tříd, objem vyhozeného jídla se zmenšil téměř o půl kýblu! V jídelně malé (4 třídy) se odpad snížil o desetinu kýblu.

Výsledkem je, že ke zlepšení a tedy ke snížení množství vyhozeného jídla opravdu došlo. Nicméně změna nebyla tak markantní a podle mě je to právě tím, že už od začátku jsem měla příjemný pocit z toho, že naše děti zas tak moc jídlem v jídelně neplýtvají. Přisuzuji to především tomu, že školní jídelna vaří velice chutně a děti mají na výběr ze tří jídel. Jediné, co mne mrzí je to, že porce na talíř dostávají poměrně velké a hlavně také to, že často vyhazují zrovna maso.

Po vyhodnocení výsledků přišlo na řadu obeznámení dětí s tím, jak si vedly a také vytvoření (shrnutí) celého projektu. Do tvorby se zapojila jednotlivá oddělení družin a pokusily se nejen názorně zobrazit výsledek obou monitoringů, ale i rozpomenout si na důvody, dopady a prevenci plýtvání potravinami. Projektu jsme vyhradily jednu z hlavních velkých nástěnek na školní chodbě.

Projekt se nám velice líbil a věříme, že měl velký smysl. Při jeho zpracovávání se zapojily všechny věkové kategorie naší základní školy od prvňáčků až po páťáky (první stupeň).

Obrázek č. 1: Celkový pohled na projekt zpracovaný dětmi z AZŠ

Obrázek č. 2 a 3: Detaily projektu (zpracovali třeťáci + veškeré nápisy - páťáci)

Obrázek č. 4: Detail projektu – Jak neplýtvat potravinami? (zpracovali prvňáci)

Obrázek č. 5: Detail projektu – odpadkové koše - malá a velká jídelna (zpracovali druháci)

Zpět na výpis