Projektový den Zdravá strava

25. 3. 2022

Ve čtvrtek 24.března proběhl na 1. stupni naší školy projektový den Zdravá strava.

Patříme mezi Skutečně zdravé školy, tak tento projekt nemohl chybět a my mu věnovali velkou pozornost.

Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce, promítlo se v hodinách Českého jazyka, Matematiky, Vlastivědy i Přírodovědy a hlavně ve Výtvarné výchově. Mladší žáci malovali obrázky ovoce a zeleniny, starší vyhledávali na internetu odborné články a v encyklopediích zajímavé informace zdravých potravinách u nás i ve světě, některé třídy zase třídili přinesené potraviny na zdravé a nezdravé, hledali zajímavé recepty na výrobu zdravých jídel, vytvářeli malé potravinové výstavky, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na rozdělení potravin na zdravé a nezdravé a tvořili potravinové pyramidy a lepili potravinové talíře. Ve školní kuchyňce připravovali žáci 5. tříd zdravé svačiny, ovocné a zeleninové saláty, šťávy a pomazánky. Nakonec si vyplnili všichni připravené pracovní listy a dotazníky.

Celé dopoledne věnované zdravé stravě bylo zajímavé a přínosné a doufáme, že jsme vzbudili u dětí zájem o zdravé stravování.

Machalová Alena

Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1
Zpět na výpis