Projektový den Zdravá strava

25. 3. 2022
Základní škola Oskol Kroměříž

Ve čtvrtek 24.března proběhl na 1. stupni naší školy projektový den Zdravá strava.

Patříme mezi Skutečně zdravé školy, tak tento projekt nemohl chybět a my mu věnovali velkou pozornost.

Ve všech třídách probíhalo vyučování zaměřené na toto téma spojené s různými formami práce, promítlo se v hodinách Českého jazyka, Matematiky, Vlastivědy i Přírodovědy a hlavně ve Výtvarné výchově. Mladší žáci malovali obrázky ovoce a zeleniny, starší vyhledávali na internetu odborné články a v encyklopediích zajímavé informace zdravých potravinách u nás i ve světě, některé třídy zase třídili přinesené potraviny na zdravé a nezdravé, hledali zajímavé recepty na výrobu zdravých jídel, vytvářeli malé potravinové výstavky, vyráběli vlastní plakáty zaměřené na rozdělení potravin na zdravé a nezdravé a tvořili potravinové pyramidy a lepili potravinové talíře. Ve školní kuchyňce připravovali žáci 5. tříd zdravé svačiny, ovocné a zeleninové saláty, šťávy a pomazánky. Nakonec si vyplnili všichni připravené pracovní listy a dotazníky.

Celé dopoledne věnované zdravé stravě bylo zajímavé a přínosné a doufáme, že jsme vzbudili u dětí zájem o zdravé stravování.

Machalová Alena

Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1Projektový den Zdravá strava 1
Zpět na výpis