Projektový den - cukr

Děti nejdříve shlédly dokument Cukr, časovaná bomba, kde se dozvěděly základní informace k tématu cukru a jeho potřebě pro výživu a rizikům jeho konzumace. Pak pokračovala diskuze nad tím, jak je cukr důležitý článek ve stravě a jaký je rozdíl mezi sacharidy a cukrem. Před svačinou mohly děti ochutnat malou ukázku zdravého dezertu (mrkvovo-mandlový koláč). Hovořeno bylo o druzích sacharidů a ukázány byly obsahy cukru v některých potravinách (děti např. překvapilo, kolik cukru je v konkrétních výrobcích skryto). Následovaly ukázky různých „sladidel“, které jsou na trhu, s vysvětlením jejich výhod a rizik. Po velké přestávce si děti vyzkoušely, jak jsou schopné rozpoznat obsah cukru v různých nápojích. Děti mohly také vyhodnotit, jak odpovídá jejich jednodenní strava doporučovaným množstvím a složení. Následující den se děti se ctí (a mnohé i s nadšením) zhostily domácího úkolu, kterým bylo vytvoření co nejzdravější, ale zároveň chutné svačiny, přičemž jim byl nabídnut jednoduchý postup z přednášky paní Margit Slimákové (z 15. 5. 2017) na svačinku ve skleničce.

Ocenit je třeba pozornost dětí, kterou tomuto tématu věnovaly a i jejich ochotu zamyslet se nad tím, jak žijí, jestli je cukr téma, které stojí k další „práci“ a pokud ano, jak mohou udělat ve svém životě změny. Za laskavou spolupráci a podporu děkujeme i třídní učitelce paní Marii Pavoničové.

Svatka Nunvářová, Kruh stravování

Projektový den - cukr 1
Zpět na výpis