PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ

V minulém týdnu měly děti ze třídy Čmeláků velmi přitažlivé téma týkající se poznávání a ochutnávání ovoce a zeleniny. Motivací bylo vyprávění o ovoci a zelenině a pohádkový příběh Alenka a vitamíny. Děti se učily hlavně pomocí prožitkových činností poznávat a pojmenovat jednotlivé druhy ovoce a zeleniny, správně třídit co patří do ovoce a co do zeleniny. Viděly, že ovoce i zelenina mají spoustu barev, tvarů, chutí a vůní, zapojili jsme všechny smysly - porovnávání dle velikosti, co je větší, co je menší, počítání, třídění dle barev, krájení, porovnávání chutí - sladké, kyselé, pálivé, štiplavé, hořké, poznávání podle hmatu - hmatový pytel, poznávání podle vůně. Děti malovaly košík plný ovoce, vyrobily si a nabarvily jablíčka ze slaného těsta a na konci týdne si připravily "Veselé talířky pro zdraví", které pak s velkou chutí snědly. K tomu jsme si zazpívali spoustu pěkných písniček - Pod naším okýnkem, Cib, cib, cibulenka, Šel zahradník do zahrady, Koulelo se koulelo a další. A už dobře víme, že ovoce i zelenina má  spoustu vitamínů a vlákniny, je dobrá pro naše zdraví a každá nemoc na nás bude krátká.

Děkujeme rodičům za spolupráci.

Paní učitelky Libuška a Soňa ze třídy Čmeláků

Dne: 20.10.2020

PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1PŘIVOŇ, OCHUTNEJ, POZNEJ 1
Zpět na výpis