Pozor, pozor jsou tady kuřátka

Tento týden nás čeká badatelská výuka:

????Rozvíjí smyslové vnímání, podporuje prožitkové učení.

????Rozvíjí samostatnost, jedná se o aktivní proces učení, kdy si své poznatky a znalosti dítě vytváří samo

????Rozvíjí tvořivost a logické myšlení, děti se učí vytvářet hypotézy

????Rozvíjí komunikační dovednosti, děti se učí formulovat své nápady a myšlenky

????Rozvíjí schopnosti k řešení problémů, děti se učí nad problémem přemýšlet, hledají různá řešení

????Vnitřní motivace, využíváme přirozené zvídavosti dětí

????Podporují přirozený zájem o zkoumání, jak daná věc/jev funguje

Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1Pozor, pozor jsou tady kuřátka 1
Zpět na výpis