Píší o nás v Kolodějských novinách

16. 2. 2017
ZŠ a MŠ Koloděje

KOLODĚJSKÉ NOVINY - PROSINEC 2016

ZŠ a MŠ Koloděje získá bronzový certifikát
Skutečně zdravá škola za odpovědné stravování
a výuku dětí o jídle

Dovolte, abychom se s vámi podělili o radostnou
událost, na kterou se chystá ZŠ a MŚ
Koloděje. V prosinci bude oceněno úsilí o změnu
stravování a výchově a vzdělávání ke
zdraví v rámci programu Skutečně zdravá
škola.
Od začátku června 2015 urazila tato malá komunitní
škola velký kus cesty. Zapojením do
programu Skutečně zdravá škola se rozhodla
plnit kritéria, která směřují k ozdravění školní
jídelny a k rozvoji vzdělávání o jídle. Každá
škola si ke splnění kritérií programu vybírá
svou vlastní cestu, všechny se ale shodují, že
program Skutečně zdravá škola jim dodal inspiraci
a potřebné informace, na co se mají zaměřit.

Bronzový certifikát získává škola, která:
1. nabízí ve školní jídelně sezónní pokrmy vyrobené
minimálně ze 75 % z čerstvých surovin,
2. zapojuje rodiče a žáky do zlepšování školního
stravování a prožitku v jídelně,
3. poskytuje žákům možnost vzdělávacích
aktivit v oblasti přípravy pokrmů, zahájila
kroky k vytvoření školní zelinářské zahrady
a organizuje pro žáky návštěvy farem
v okolí,
4. respektuje potřeby strávníků se specifickou
dietou tím, že jim umožní ohřátí z domu
doneseného dietního pokrmu.

Na začátku června 2015 založili na ZŠ stravovací
komisi, která zajistila komunikaci napříč
vedením, kuchyní, rodiči a přáteli školy a samozřejmě
dětmi. Vytvořili akční plán k plnění
bronzových kritérií. Pravidelně se schází a posouvají
dál nejenom kvalitu stravování, ale výchovu
a vzdělávání dětí ke zdravému životnímu
stylu. Rádi využívají odborníky, pozvali
např. PharmDr. Margit Slimákovou, specialistku
na zdravotní prevenci a výživu. Realizovali
dnes již známý projekt Kolodějova
zahrada, kde si děti mohou pěstovat a posléze
sníst vlastní bylinky a jiné potraviny. Jejich
originální, jednoduchý a zábavný způsob aktivního
zapojení dětí do hodnocení připravených
pokrmů vzbudil velký zájem pedagogů
na konferenci EVVO v Toulcově dvoře, která
se konala na 21. října 2016.

Změny v jídelníčku se nedotkly pouze obohacení
o nové, zdravější recepty inspirované
nejen Skutečně zdravou školou. Z jídelníčků
zmizely doslazované nápoje. Byly nahrazeny
bylinkovými vodami, čaji a podobně. Skladba
pokrmů odráží sezónnost využitých surovin.
Zahraniční a vzdálení dodavatelé potravin
byli z velké části nahrazeni lokálními. Z pokrmů
zmizely skryté jedy v podobě nepovolených
aditiv. Málokterá škola se může
pochlubit, že dětem peče zdravé sladké pochoutky,
ale i vlastní chléb.

Vedle splnění těch kritérií, ke kterým se zavázali
při vstupu do programu Skutečně
zdravá škola, naplňují teprve nedávno vytvořené
kriterium používání ekologických čistících
prostředků. Paní Volemanová, vedoucí
školní jídelny a ekonomka školy v letošním
školním roce vyhledala mycí přípravky do
myček nádobí, které jsou šetrné k životnímu
prostředí.

Za kolektiv školní jídelny Marta Volemanová
 

Zpět na výpis