ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU

Je přirozené do předškolního vzdělávání zařazovat témata úzce spjatá s ročním obdobím. Nejinak tomu bylo ve třídě Čmeláci, kde si děti upevnily znalosti týkající se ovoce, které u nás dozrává na podzim.

U  nás, tedy v Čechách, zmiňuji proto, že k přesnídávkám i svačinkám dostáváme pravidelně ovoce, a tento týden jsme kromě jablek, švestek a hrušek dostali i mandarinky. Ihned jsem využila situace a říkaly jsme si s dětmi na základě vlastních zkušeností a informací z encyklopedií, které ovoce dozrálo u nás , a které se sem dováží, proč se sem dováží, proč se u nás nepěstuje. Na mandarinkách byla ještě samolepka s označením země původu Peru. Díky PC technologiím a interaktivní tabuli v naší třídě jsem dětem ukázala pár fotografií (Peru, Jižní Ameriky, způsoby dovozu ovoce...) 

Hlavním cílem však bylo poznat naše ovoce a ovocné stromy, význam ovoce pro naše zdraví. Děti stavěly ovocné stromy z různých stavebnic, trhaly barevné papíry na malé kousky a nalepovaly je do celkové podoby předkresleného ovoce, procvičily si počítání, porovnávání, seskupování, třídění, vytleskávání, rytmizaci. Při tělocviku si vyzkoušely, jaké je to být červíkem v ovoci a zdatně prolézaly tunely.  Všichni jsem si zpívali pro radost, dvě písničky již známé: "Koulelo se koulelo" a "Pod naším okýnkem" a jednu novou:  "Támhle je jabloňka". Na první podzimní den jsme si uspořádali oslavu se skřítkem Podzimníčkem a panenkou Jablenkou, a když oslavu prvního podzimního dne, tak s ovocem, které nám dozrálo na podzim. Nechala jsem děti, aby se  vyjádřily, co z jablíček mají nejraději, když maminka nachystá, jaká jídla z jablíček znají a mají rády. Druhou otázkou bylo, zda tuší co je zdravější, jestli sladké jablko, nebo sladký bonbón. Naše předškolní děti nezklamaly, věděly, že jakékoliv sladké ovoce je pro naše tělo zdravější než sladkosti.

Společně jsem se usnesli na tom, že jablíčka odšťavníme a jablečný mošt si připravíme. Důkladně jsem si omyli ruce i pracovní plochu, děti dostaly příborové nože a taliřky na kterých jablka a hrušky zbavovaly jádřinců a krájely na menší kousky. Takto připravené ovoce společně s paní učitelkou odšťavňovaly, děti plnily vždy vypnutého kuchyňského pomocníka, paní učitelka jej pak uvedla do chodu, děti pozorovaly, jak se postupně nádoba plní lahodnou ovocnou šťávou. Byl to skvělý gurmánský zážitek.

ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1ODŠŤAVŇOVÁNÍ OVOCE S PODZIMNÍČKEM A PANENKOU JABLENKOU 1
Zpět na výpis