Naše rekapitulace

29. 12. 2015

Blíži se konec roku 2015 a já se zamýšlím, co nám přinesl, co se povedlo a kde máme naopak rezervy. Ve funkci ředitelky pracuji sedmým rokem a patnáct let jsem učila, takže vím, že škola je velmi živý organismus a pracovní tempo je mnohdy závratné. Na velké vize a dlouhá rozjímání je málo času a většinou je souhra náhod a dobrých okolností příčinou těch správných rozhodnutí. Články Margit Slimákové čtu již léta, a tak jsem se dozvěděla o projektu Skutečně zdravá škola. V červnu byla u nás na besedě, která mě ujistila v tom, že zapojení do něj je správná volba, i když nadšení nebyli zdaleka všichni. O prázdninách jely naše kuchařky na seminář, který nabízel varianty zdravého vaření. Pak už jsme se jenom zaregistrovali a začala práce na plnění podmínek projektu. Dnes mohu říct, že máme mezi zaměstnanci mnohem více příznivců než odpůrců, žákovská rada nadšeně pomáhá a zdravější vaření ve školních jídelnách chutná dětem, zaměstnancům, ale i cizím strávníkům, kterých dokonce přibylo. Nikdo se nediví, že zmizely z nabídky uzeniny, přibyl bulgur, pohanka ap. Jsem přesvědčená, že být v tomto projektu opravdu smysl má, že to není nic formálního a jen pro čárku. Dokonce mám pocit, že je to snad to nejdůležitější, co můžeme pro naše děti udělat, samozřejmě s kvalitním vzděláním...Celému projektu, všem zapáleným lidem kolem něj přeji jen to dobré v novém roce a to za celou naši základní a mateřskou školu.....

Zpět na výpis