Jídelníčky jako motivace pro rodiče

21. 2. 2017
Školička Kamarád Nové Veselí

Pro dobré fungování v rámci programu Skutečně zdravé školky je takováto spolupráce školky a rodičů nutná. Naše přístupy ve všech oblastech rozvoje dítěte musí být podpořeny rodičovským zájmem, chutí spolupracovat, měnit, přistupovat otevřeně k životu dětí ve školce a aktivně se zapojovat a pomáhat.

Když jsme se na podzim do programu SZŠ zapojili, mnoho věcí jsme už měli nastaveno. V něčem bylo naše zapojení pro nás nové, např. v používání přírodě šetřících prostředků (déle jsme již o tom uvažovali a tohle bylo to „postrčení“ k realizaci). Zapojování dětí do pěstování, sběru úrody, jejího využití, to vše již od roku 2012 aktivně děláme a naše výrobky (marmelády, džemy, kompoty, šťávy, sirupy a léčivé masti), na jejichž výrobě se děti podílejí, pak prodáváme za drobný peníz na našem vánočním jarmarku (vytěžené peníze pak pomáhají konkrétním rodinám a dětem, které mají nějaký handicap).  

No a s jídelníčkem, jeho skladbou a grafickou úpravou jsme na tom byli vcelku dobře, ale stále je co zlepšovat. Nástěnku jsme inovovali na informační koutek k programu Skutečně zdravé školky, zvětšili jsme ji, jídelníček obohatili o informace, kdy používáme regionální a farmářské suroviny, vlastní výpěstky z našich mobilních, paletových a zeleninových záhonů, přidali jsme info o prospěšnosti surovin či zeleniny, komentovaný jídelníček, ve kterém upozorňujeme, co, proč a jak se připravuje, no a přidali jsme mapu našich dodavatelů a cestu potravin a surovin do naší školičky.

Zbyl ještě prostor pro umístění vermikompostéru, kam děti i naše paní kuchařky nosí drobný biologický odpad z kuchyně, který zpracovávají kalifornské žížaly na půdu bohatou na živiny. Tu pak zase zpátky použijeme na našich záhonech či v truhlících a květináčích. Rodiče tak vidí naše snahy měnit již zavedené postupy v reakci na změny kolem nás. 

Nevíme, kolik rodičů si přečte naše komentované jídelníčky a info o surovinách, ale i kdyby to bylo 10 ze 100 (celkový počet dětí naší školky), stanou se příkladem pro ostatní a má to smysl☺

(vermikompostování ve školce - http://www.pestujemedoma.cz/clanek-zizali-komposter-ve-skolce-skvely-napad-119

Zpět na výpis