Jak úspěšně propojovat program Skutečně zdravá škola s dalšími projekty

8. 11. 2019

Pro konferenci Skutečně zdravá škola 2019 jsme si připravili povídání o tom, jak se nám daří ve školce propojovat různé vzdělávací programy a projekty. Jelikož se nakonec nemůžeme konference zúčastnit, sdílíme alespoň náš pohled na našem blogu. 

Přemýšlela jsem, jak pojmout či uchopit to téma „Jak úspěšně propojovat program Skutečně zdravá škola s dalšími projekty". Pokud má být propojení úspěšné, musí škola vědět, co chce. Vzpomněla jsem si na dobu, kdy Semínko uvažovalo o zapojení do programu SZŠ. Tenkrát jsme dělali strategické plánování školy. A pokud bych měla něco doporučit začátečníkům, tak je to právě vytvoření strategického plánu.  Zastavit se, a ještě před tím, než se do nějakého projektu pustí, si odpovědět na základní otázky: Kde jsme teď? A kde chceme být (co je naším cílem)?

Na to, jak zvládat více projektů najednou, je možné se předem připravit.  Myslím to tak, že je možné systematicky propojovat více projektů/činností/programů, vzájemně je doplňovat a využívat při tom nejen svých silných stránek, ale zmapovat si i ty slabé a pracovat na nich. V Semínku jsme to udělali tak, že jsme si společně jako tým vytvořili strategický plán. Považuji to za velmi důležité, pokud se chce škola konstruktivně někam posunout, cíleně něco změnit a využít svůj potenciál.

Mluvím ze zkušenosti Semínka. Naše zapojení v programu Skutečně zdravé školy vzešlo ze strategického plánování (SP) v roce 2015. Zdravé stravování je jedna z věcí, na které si zakládáme již od založení školky. Je součástí našich hodnot, vzdělávání i ekologického myšlení. Zdravé stravování bylo tedy logicky i jedním z cílů našeho SP. V roce 2016 jsme se zapojili do programu a získali bronz. A rodiče ze Semínka zapojením v programu SZŠ získali jasně popsaná kritéria, za kterých se jejich děti stravují. Stejně tak my, jako školka, jsme si procházením daných kritérii stanovených v programu SZŠ, udělali takový malý audit naší činnosti.  A díky programu SZŠ máme navíc možnost využívat podpůrné materiály SZŠ, sdílet zkušenosti, vzájemně se podporovat, přiblížit dětem třeba řeznické řemeslo nebo nahlídnout do kvalitních provozů (Ambiente).

Musím zdůraznit, že v Semínku se měl možnost na strategickém plánování podílet celý tým. Společně jsme se sjednotili v cílech a společně jsme hledali cesty a prostředky, jak vytyčených cílů dosáhnout.

Pro učitele je tak mnohem snazší zapojit do aktivit školky rodiče, ví, jak jim to komunikovat a vědí, proč to dělají, dokážou „předat myšlenku".  Pravidelně tak pořádáme akce pro rodiče s dětmi. A sami učitelé přichází s nápady, co zahrnout do výuky, do jakého programu či projektu se zapojit. A aktivně se zapojují i někteří rodiče.

Současně jsme zapojeni i v jiných projektech či programech, které se vzájemně doplňují a podporují – např. Malý zahradník (kupříkladu program „Bramboračka", kdy si děti musí vypěstovat všechny suroviny, z kterých si pak nakonec uvaří bramboračku); Získala certifikát Přírodní zahrada; instalovali jsme na zahradě prvky na obnovitelnou energii atp.

V rámci výuky se děti účastní programů, které jsou v souladu s koncepcí školky i ŠVP. Jde např. o programy Pěstuj planetu, Ukliďme Česko, Příběh potravin, Medová snídaně aj.

Součástí našeho SP je i Školní vzdělávací program (ŠVP), který je koncipován tak, aby prožitek dítěte byl na prvním místě a obsahoval prožitky ze všech pěti oblastí předškolního vzdělávání (biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Je také potřeba, aby se učitelé i zaměstnanci školy identifikovali s cíli a úkoly environmentální výchovy a zásadami udržitelného rozvoje (jsme ekologická škola). Vzdělávání dětí vztažené k trvale udržitelnému rozvoji je taktéž zakotveno přímo ve ŠVP. Jeden z jednotlivých vzdělávacích bloků se přímo věnuje potravinám, zdravé stravě, zdraví. Jeho cílem je vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu životního stylu. Vše je nicméně propojené a tak i v dalších tématech během roku se děti seznámí např. s významem vody, ptactva, zemědělství atd. Náš ŠVP obsahuje od loňského roku i téma etikety.

Aktivity Semínka jsou navázány také na spolupráci s místní komunitou a spolky. Děti navštěvují v rámci programu Mezigeneračního setkávání místní domov pro seniory, na místním kostele děti mají děti pravidelně vánoční vystoupení pro rodiče, úzká spolupráce je i s místním Sokolem. Zaměstnanci sdílí zkušenosti v jiných školách a naopak. Aktivně spolupracujeme s odborníky. Podařilo se nám získat i finanční podporu z evropských fondů na vzdělávání zaměstnanců, realizovali jsme i týdenní stáž v Norimberku či Finsku.

Propojovat projekty tedy lze. Stejně tak je mnoho možností, jak doplňovat nejen program SZŠ, ale i samotnou výuku. Je však potřeba si dopředu určit priority, co chceme a proč. A držet se koncepce školky. Někdy je těžké se ubránit nátlaku rodičů, kteří se snaží prosadit svůj vlastní zájem, který však není v souladu s tím školkovým - kolektivním.  

Samozřejmě, vše má svá úskalí a za vším stojí mnoho práce navíc a iniciativa zaměstnanců.

Důležitá je však jednotnost týmu, podpora vedení a nadšení pro stejnou věc i nasazení.

Musím zaklepat, že Semínku se to zatím daří! 

Přeji, ať se konference vydaří!

Iveta Garciová, zástupce ředitelky školy a školní koordinátorka programu Skutečně zdravá škola

Zpět na výpis