Jak jsme usilovali o bronzový certifikát

1. 5. 2017
Základní škola a mateřská škola ANGEL v Praze 12

Zdravé stravování je trvale naším velkým tématem, ke kterému se vyjadřují a na němž spolupracují všichni aktéři školy – rodiče, pedagogové, zaměstnanci školní jídelny i žáci.  Je zcela přirozené, že některé změny nejsou všemi aktéry přijímány s nadšením. V současné době jsme ale zaznamenali pozitivní posun v přístupu strávníků včetně rodičů. Za významné považujeme, že nebyla opomenuta příprava na změnu, jejíž součástí byl úspěšný rodičovský celoroční projekt „Být cool v celé naší school“. Velmi cenná byla v rámci tohoto projektu zejména spolupráce se školní kuchyní. Dalším zajímavým rodičovským projektem byla soutěž o nejlepší recept. Jídla, která splňovala kritéria zdravého stravování se objevila na jídelním lístku.  S mezinárodní kuchyní se strávníci  setkali  v rámci  dnů italské, řecké kuchyně a v týdnu Mezinárodní kuchyně v rámci oslav Dne Země. Téma oslav Dne Země vyhlašuje Městská část Praha 12.  V r. 2017 to byl „Luštěninový týden“.  Na těchto akcích spolupracovali učitelé i žáci při výtvarné výchově. Nejzdařilejší práce byly vystaveny ve školní jídelně.

        Školní projekty v oblasti stravování jsou trvale součástí vzdělávacího programu zejména ve čtvrtých a osmých třídách.

        Uvítali jsme a přijali program Skutečně zdravé školy.  Za velké podpory a spolupráce rodičů, školy a personálu školní kuchyně jsme usilovali o získání Bronzového certifikátu. 24.10.2015 jsme Bronzový certifikát obdrželi.

       16.5.2017 se na společné schůzce, kterou iniciovala ředitelka školy, setkali zástupci stravovací komise, vedoucí jídelny, vedoucí kuchařka,  manažerka programu Skutečně zdravé školy a vedení radnice Městské části  Praha 12. Dohodli jsme se, že se budeme ucházet o Stříbrný certifikát.

Zpět na výpis