Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ

7. 5. 2021
Mateřská škola, Mánesova 3880, příspěvková organizace

Mottem  aktivit směřovaných k prožití DNE ZEMĚ se nám stala báseň Jana Čarka:

RÁJ DOMOVA

Jen si, děti, všimněte,

co je krásy na světě!

Jen se, děti, rozhlédněte,

co tu kolem kvítí kvete!

Kolik je tu zvířátek,

kolik ptáků, ptáček!

Kolik je tu dobrých lidí,

co si radost nezávidí!

            Naše slavení se neomezilo jen na jeden den, ale v průběhu několika dnů jsme si s dětmi prožili několik zážitkových i poučných akcí na školní zahradě, které měly za cíl povzbudit zájem dětí vnímat krásu a rozmanitost přírody a vést je k zodpovědnému chování vůči životnímu prostředí.

            Naše zahrada nabízí mnohá zákoutí, kde lze sledovat pučící stromy, kvetoucí kytky, naslouchat zpěvu ptáků, pozorovat zajíce, veverky a jiné drobné živočichy. Pro děti byla připravená trasa se stanovišti, na kterých plnily úkoly – poznávání květin, živočichů, co přírodě prospívá a co jí škodí.

            Inspirace přírodou se odrazila i v tvořivých činnostech.

            Děti se také aktivně podílely na péči o prostředí zahrady. Sázeli jsme ovocné stromy, upravili záhony, vyseli zeleninu a bylinky. Také jsme založili pás květnaté louky, která by měla být lákavým místem pro motýly, včely a další hmyz, instalovali jsme čmelíny.

            To nás vedlo k uvědomění si bohatství Země Živitelky. A tak to tedy nesmí chybět ani pohoštění! Ukuchtili jsme si jarní jednohubky s čerstvým vlastnoručně vyrobeným máslem ozdobené květy fialek a pomněnek.

Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1Jak jsme slavili DEN ZEMĚ v MŠ Mánesova KROMĚŘÍŽ 1
Zpět na výpis