Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové

Farmářský trh proběhl na naší škole již v loňském roce, a protože se akce vydařila a považovali jsme ji za přínosnou nejen pro žáky, ale i pro učitele a rodičovskou veřejnost, rozhodli jsme se ji zopakovat i letos.

Naše přípravy však zarazila epidemiologická situace (covid 19) a omezení s tím spojená. Hledali jsme tedy náhradní řešení, jak farmářský trh uskutečnit jinou formou. Na 16. října, který je světovým dnem výživy, jsme pro naše žáky připravili celoškolní projektový den na téma zdravá výživa. Bohužel ani to se nám nepodařilo zrealizovat, neboť došlo k uzavření škol. Výuka se přesunula do online prostředí a my se rozhodli, uskutečnit tuto akci v týdnu od 23. do 27. listopadu právě touto formou. Protože se přípravné, první a druhé třídy v této době začaly učit již prezenčně, mohli tyto ročníky a odpovídající oddělení školních družin pracovat na projektu ve škole.

Co jsme všechno stihli:

aktivity spojené s přípravou projektu 

 • celoškolní organizační zajištění,
 • organizační příprava v rámci tříd, oddělení školních družin
 • shromažďování informací a materiál

Organizace

 • termín 23. - 27. listopadu 2020
 • přípravné, první a druhé třídy, odpovídající oddělení školních družin prezenčně ve škole
 • třetí až devátý ročník distančně formou online výuky

Témata (byla volena vyučujícími s ohledem na věk a probírané učivo)

 • zdravá výživa, zdravá strava, zdravé a nezdravé potraviny, potravinová pyramida (zdravá strava, zdravý jídelníček, matematika, kvíz Žijete zdravě?
 • zdravý životní styl 
 • potraviny podle původu 
 • kvalita potravin (uchovávání potravin)
 • odkud pochází jídlo, jak vzniká - příběhy jídla (příběh brambor, bylinkového čaje, moštu, sýru, medu, myšlenková mapa chléb, práce dětí Od zrna ke chlebu, práce ve dvojicích)
 • odkud pochází jídlo – dovážené potraviny (Odkud se k nám dovážejí)
 • na farmě (i v anglické verzi) 
 • ovoce a zelenina 
 • zdravé svačinky, zdravý talíř (projektový den Zdravá snídaně, avokádové quacamole, celozrnná topinka, dort, lepičí polévka)
 • význam snídaní pro zdraví, seznámení s různými druhy snídaní v Evropě (German breakfast)
 • pět klíčů k bezpečnému stravování (pět klíčů k bezpečnému stravování)
 • ekologické zemědělství, agroekologie, zemědělské stroje (agroekologie)
 • porovnávání kalorických hodnot potravin a pití (zdravé a nezdravé)
 • obsah živin v potravinách
 • plýtvání potravinami
 • vůně a konzistence surovin 
 • staročeské recepty, menu našich předků (recepty našich babiček)
 • stravování v pravěku

Metody a formy práce

 • distanční, prezenční výuka
 • individuální práce, práce ve dvojicích a ve skupinách, výklad, diskuse, brainstorming, prezentace práce, hodnocení, zpětná vazba žáků
 • dobrovolné zapojení rodičů do projektových aktivit
 • beseda
 • návštěva minizoo domácích zvířat
 • pracovní listy
 • četba a práce s textem
 • videa, prezentace
 • myšlenková mapa
 • práce s různými pomůckami (včetně informačních technologií)
 • poslech a práce s literárním textem, dramatizace
 • vytváření jídelníčku, elektronická kuchařka
 • porozumění a překlad anglického textu
 • poslech písní
 • tvorba lapbooku, komiksu, plakátu
 • domácí příprava jídel
 • výtvarné a tvořivé činnosti – koláž, kresba atd.
 • hry a soutěže – pexeso, smyslové vnímání, hry na počítači
 • kvízy Žijeme zdravě, Fandíme zdraví v aplikaci Microsoft Forms

Díky měnícím se epidemiologickým podmínkám bylo letošní zajištění akce velmi náročné. Museli jsme opakovaně měnit formu i obsah.

I přes veškeré komplikace se učitelé i žáci s akcí výborně vypořádali. Svědčí o tom  množství kreativních nápadů a námětů, které mezi sebou konzultovali, upřesňovali a rozvíjeli. Samotnému dni ˝D˝ tak předcházely hodiny příprav. Každá třída se úkolu zhostila po svém, ale výsledek byl skvělý. Myslím si, že projekt věnovaný zdravé výživě si všichni užili a získali množství nových informací a vědomostí. Vše vedlo k zamyšlení se nad svými stravovacími návyky, uvědomění si původu jídla a ekologických aspektů zemědělství.

Akci považuji, i přes její netradiční formu, za zdařilou a doporučuji k realizaci ostatním školám. 

Mirka Gardoňová, učitelka, ZŠ Bratří Čapků v Příbrami

Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1Jak jsme pojali školní farmářský trh v době kovidové 1
Zpět na výpis