Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni

Naše mateřská škola se zapojila v lednu tohoto roku do projektu SchoolFood4Change (SF4CH), jehož cílem je celoškolní přístup ke stravování zaměřený na zdraví a udržitelnost. Oblast zdravé stravování a zdravý životní styl je jednou z priorit našeho školního vzdělávacího programu, toto téma nám je velmi blízké. V rámci tohoto projektu se konalo ve Vídni ve dnech 17. – 19. 1. 2023 regionální setkání zástupců zapojených škol ž České republiky, Slovenska, Rakouska, Německa a Maďarska, kterého se zúčastnila za MŠ Motýlek v Ústí nad Labem ředitelka školy Jarmila Nováková Hořejší. Cílem setkání bylo vzájemné seznámení se s partnery zapojenými do projektu, sdílení zkušeností a informací a získání dalších potřebných informací k plnění činností v rámci uvedeného projektu SchoolFood4Change. V rámci setkání jsme první den dopoledne jednali v prostorách vídeňského Magistrátu, kde nám byl představen detailní popis pravidel Celoškolního přístupu ke stravování. Následně odpoledne jsme navštívili školu v Boerhaavegasse, kde jsme hovořili s pedagogy. Seznámili jsme se provozem a činností školy a také ochutnali jejich školní oběd. Přínosné a zajímavé bylo představení Eko týmu složeného ze žáků školy. Druhý den jsme navštívili „CityFarm“ v krásném parku Augarten, která pro nás byla velkou inspirací a zážitkem. Tato farma organizuje po celý rok pestrou škálu vzdělávacích zahradních programů a akcí, a to jak teoretických, tak praktických. V rámci této návštěvy jsme se dozvěděli, jak tato farma funguje a to celoročně. Měli jsme možnost ochutnat bylinky, které jsme si mohli i v tomto zimním období utrhnout přímo ze záhonků a z čerstvé úrody jsme si společně účastníci připravili oběd. Celé setkání bylo pro nás velmi inspirující a přínosem. I ubytování se neslo v přírodním a ekologickém duchu. Již při vstupu do hotelu Boutiquehotel Stadthalle je na první pohled zřejmé, že ochrana životního prostředí je pro ně velmi významná a v životě důležitá. Velmi děkujeme celému realizačnímu týmu za možnost zúčastnit se tohoto inspirativního setkání s ostatními kolegy zapojených škol do projektu, především však panu Václavíkovi ze Skutečně zdravé školy, který nás skvěle provázel po celou dobu celé akce.

Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1Informace z MŠ Motýlek ze setkání zástupců zapojených škol do projektu SchoolFood4Change ve Vídni 1
Zpět na výpis