Den vody

Voda, a hlavně pitná nezávadná voda je jedním z největších bohatství, které nám naše planeta dává, i z těchto důvodů byl právě na tento den vyhlášen Světový den vody.

V tento den si zároveň připomínáme, že na světě žije přes miliardu lidí, kteří mají nedostatek pitné vody a jsou tak přímo ohroženi na svém zdraví.

Poprvé byl vyhlášen v roce 1993 Valným shromážděním Organizace spojených národů jako připomínka významu vody a potřeby udržitelného nakládání s vodními zdroji.

„Agentura „Spojené národy – voda“ (UN – Water) v komentáři k tématu letošního Světového dne vody uvedla pro zdůraznění nezbytnosti dostupných vodních zdrojů tzv. „klíčová fakta“.

Zde je jejich stručný přehled:

  • 2,1 mld. lidí žije bez dostupnosti k zabezpečené („pitné“) vodě
  • 1 ze 4 základních škol nemá zajištěnu dodávku pitné vody a žáci využívají nezabezpečený zdroj vody anebo žízní
  • více než 700 dětí do věku 5 let umírá na diarrhoeu v důsledku nedostupné vody a špatné hygieně („sanitaci“)
  • celkem 80% lidí využívajících nezajištěný a bezpečný vodní zdroj žije na venkově
  • přes 800 žen umírá každý den v důsledku těhotenství a porodů
  • na 68,5 milionu obyvatel, kteří museli opustit své domovy, má velmi problematický přístup k vodě
  • okolo 159 mil. lidí zajišťuje svoji pitnou vodu z povrchových zdrojů, rybníků a vodních toků
  • přibližně 4 mld. lidí, tedy 2/3 světové populace, je vystaveno nedostatku vody každoročně minimálně 1 měsíc
  • 700 mil. lidí by mohlo emigrovat v důsledku narůstajícího nedostatku vody do r. 2030.“ 1

V naší MŠ mají děti denně k dispozici k pitnému režimu buď ovocný čaj, pitnou vodu, vodu s citrusy, ovocný mošt. V den světového svátku vody bude našim strávníkům čistá voda z vodovodu ochucená pomerančem podána i k hlavnímu chodu jako zpestření.

Dne 12. 3. 2019

Bc. Marcela Šancová, vedoucí školní jídelny MŠ Pardubice-Polabiny, Brožíkova 450

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1 Světový den vody 2019: Dostupnost vody ve světě, 2019, https://www.nase-voda.cz/svetovy-den-vody-2019-dostupnost-vody-ve-svete/

Den vody 1
Zpět na výpis