Čtvero ročních období

24. 5. 2021

Ve čtvrtek 20. 5. 2021 k nám dorazily dvě odbornice Báry z Přírodovědného muzea Semenec z Týna nad Vltavou. Připravily si pro děti dva programy s názvy „Čtvero ročních dob“ a „Cesta vody“.  Při cestě za pochopením koloběhu vody v přírodě si děti vyslechly pohádku O pejskovi a sluníčku. Dozvěděly se v ní, proč pejskovi zmizela voda z misky a kde ji znovu našel. Aby získanou teorii ověřily v praxi, rozdělily se na dvě skupiny a každá z nich pracovala na jednom pískovišti. Zde měly za úkol vytvořit hory, vykopat pomocí lopatek potůčky a propojit je s mořem. I když nám počasí celkem přálo, na vypaření vody bychom se dosti načekali. A tak děti neváhaly, půjčily si od sluníčka paprsky (průhledná brčka) a pomáhaly s přenosem vody do mraků. Čím více vody v mracích bylo, tím byly těžší a temnější.Vítr je proháněl po obleze, až se zastavily nad horami, kde se teplé a studené proudy vzduchu smísily. To se tam nahoře v oblacích začaly dít věci! Pršíííí! Ale jak! Voda teče po horách, do potůčků, řek a moří. Občas si ta průtrž mračen vytvoří i vlastní cestu! A děti mají možnost pozorovat, co voda všechno dokáže… S naprostým úžasem a nadšením s očích!

V rámci druhého programuděti podpořily smyslové vnímání – z tajemného pytlíku si vylovily jednupřírodninu, kterouse snažily rozeznat pouze podle hmatu. Pro někoho brnkačka, pro někoho spoustu nových informací. Ať už se jednalo o šnečí ulitu, šišku, kaštan nebo čížku… Společně jsme si povídali o koloběhu roku a jeho částech. Poté měly děti za úkol najít v parku obrázky typické pro jednotlivá roční období a správně je připevnit a přiřadit pod obrázky znázorňující jaro, léto, podzim a zimu. Společně s lektorkou jsme nezapomněli ani na reflexi zadaného úkolu. Následně jsme se zaměřili na faunu a flóru. Jak se jmenuje strom, který plodí kaštany? Kde ho najdeme v našem parku? Co tu u nás ještě roste? Je to jehličnan? Nebo listnáč? Čím je tento strom užitečný? Snadná odpověď pro vzdělanou Báru, která hravým způsobem předala všechny zajímavé informace dětem. Nové vědomosti si děti mohly upevnit přímým pozorováním pupenů listů i květů, zárodků šišek i mladých větví. Při pozorování stromů objevily i ptačí budku, z které právě vylétli ptáčci. Proto jsme se na chvíli pozastavili a pozorovali budku i další hnízda jiřiček a špačků, kteří se uhnízdili na budově školy. Dozvěděli jsme se, proč zrovna v tomto období mají ptáčkové tak napilno… Pane jo! Co to je? Něčí stopy! Komu patří? Zajíci a lišce! Víte, jak taková zvířata běhají? Naše děti už ano, a dokáží jejich běh autenticky napodobit!Byla velká legrace je pozorovat!

Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1Čtvero ročních období 1
Zpět na výpis