BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ

10. 12. 2019
ZŠ a MŠ Malšice

Ve středu 16.11.2019 se uskutečnilo ve školní jídelně Bramborové odpoledne se školní družinou, V průběhu celého zábavného odpoledne děti získávaly informace formou soutěží, kvízů a her. Seznámily se s využitím brambor jako potravinou, s jejich pěstováním, s historií dovozu do Evropy a s jejich nejběžnějšími škůdci.

Na úvod nám děti z 1.oddělení zazpívaly písničku o bramborách. Odpoledne pokračovalo tím, že děti  plnily různé úkoly ve skupinkách, vykrajovaly bramborová razítka, které následně obtiskly na  připravené brambory z papíru, kreslily veselé obličeje na obtisknuté  brambory, při sportovních disciplínách si děti vyzkoušely sázení a sběr brambor, skok v pytli, slalom s kolečkem plných brambor.

Na závěr celého odpoledne jsme si  pochutnali na pečených bramborách s dipem, které jsme si společně připravili. Toto zábavné, ale i poučné odpoledne se velmi vydařilo.

Ilona Švadlenková, vychovatelka

BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ 1BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ 1BRAMBOROVÉ ODPOLEDNE V DRUŽINĚ 1
Zpět na výpis