Beseda o chovu čmeláků

14. 4. 2022

Nastalo jaro, příroda se začala probouzet ze zimního spánku a děti a paní učitelky z MŠ
Vratimov navštívil pan místostarosta David Böhm. Na podzim loňského roku nám přislíbil, že
pro děti připraví besedu o chovu čmeláků. Chov čmeláků je jeho koníčkem, má s ním osobní
zkušenosti a velmi rád nám předal zajímavé postřehy, zkušenosti a zajímavosti ze života
tohoto společenského hmyzu, který patří v České republice mezi zákonem chráněné druhy.
Děti se mimo jiné dozvěděly, proč je chov chráněných čmeláků na našich zahradách důležitý,
že patří k zásadním opylovačům a na jaře mezi prvními opylovávají ovocné stromy a také, že
se díky delšímu sosáku dostane do užších a delších květů. V naší přírodě se vyskytují různé
druhy, které si podle své druhové příslušnosti vytvářejí čmeláčí příbytky v opuštěných dírách
hlodavců, škvírách skal, hromadách suché trávy či mechu. Ohrožují je různí predátoří a
paraziti, intenzivní zemědělství, sterilní trávníky v parcích a zahradách a proto si zaslouží
naši ochranu a péči. Své povídání pan Böhm proložil fotografiemi a video nahrávkami, které
pořídil v průběhu své práce a péče o čmeláky na své zahradě. Dětem také přinesl na ukázku
svůj čmelín, ve kterém čmeláky chová. Popsal jeho jednotlivé části, co a jak funguje, ale také
jak o čmeláky nejlépe pečovat, aby byl jejich chov úspěšný. Všechny tyto informace byly pro
nás velmi přínosné, protože čmelín budeme s dětmi instalovat i na naší školní zahradě. Na
konci besedy děti pana Böhma zahrnuly spoustou otázek, ale také svými osobními zážitky z
přírody při setkání s čmeláky, včelami, vosami a jiným hmyzem. Věříme, že si nejen děti, ale i
paní učitelky odnesly z tohoto setkání užitečné rady a informace, které využijí k tomu, aby se
čmeláci usadili na našich zahradách a okolní přírodě. Svým ekologickým chováním k přírodě
může každý z nás přispět k tomu, aby se populace čmeláků rozrůstala a my se mohli těšit z
jejich pozorování při letu z květu na květ.

Bc. Simona Gajdová učitelka MŠ Vratimov
 

Beseda o chovu čmeláků 1Beseda o chovu čmeláků 1
Zpět na výpis