Jak si s plýtváním v jídelně poradili v ZŠ Litvínov - Hamr

19. 6. 2018
Skutečně zdravá škola

Během celého týdne byl sestaven tým z žáků 1. a 2. stupně, který měl za úkol zjistit, z jakého důvodu žáci nedojídají obědy. Zapisovali jednotlivé názory a zároveň zvážili zbytky odnesených obědů.

Žáci šetřením zjistili, že se v pondělí vrátilo 20 kg, v úterý 16,1 kg, ve středu 12,7 kg, ve  čtvrtek 9,4 kg a v pátek 5,9 kg jídla. Výsledky auditu zpracovali do grafů, které budou dále sloužit k porovnávání výsledků z příštích auditů.

Poděkování patří všem zúčastněným žákům, pedagogům a pracovníkům ve školní jídelně.

Mgr. Michaela Kociánová, Mgr. Daniela Urbanová

Jak si s plýtváním v jídelně poradili v ZŠ Litvínov - Hamr 1Jak si s plýtváním v jídelně poradili v ZŠ Litvínov - Hamr 1
Zpět na výpis