Zahrady u SPLAVu

Základní informace

Zahrady u SPLAVu
Zámek Doudleby nad Orlicí, Rudé armády 1
517 42
Doudleby nad Orlicí
Královéhradecký kraj
www.sdruzenisplav.cz

Kontaktní osoba

Kristina Garrido
603 383 527
kristina@sdruzenisplav.cz

Návštěva možná

Duben - Listopad

Popis farmy

Komunitní Zahrada u SPLAVu se nachází při zámku v Doudlebách nad Orlicí. Pěstujeme zeleninu, bylinky a okrasné rostliny a vše následně zpracováváme (čaj, bylinková sůl, sirupy, mýdla, hořčice, chutney, fermentovaná a kvašená zelenina, čerstvé pokrmy). Scházíme se v příjemném kolektivu, věříme v zahradní terapii a pravidelně pořádáme akce pro veřejnost. Spolupracujeme s několika místními i zahraničními subjekty.

Druh hospodaření

Jen rostlinná: obilniny, zelenina, okopaniny

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Programy připravujeme na míru. Obvykle: výklad k tématu a praktická část. Příklady témat: poznávání a zpracovávání bylinek, příprava a osázení polykulturního záhonu, proces klíčení a růstu zeleniny, umělecké aktivity a další. Součástí zámku v Doudlebách nad Orlicí je také přírodovědné muzeum a babiččin dvoreček, kde se mohou žáci seznámit s hospodářskými zvířaty.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis