Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Základní informace

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00
Praha 10
Hlavní město Praha
www.vuzv.cz

Kontaktní osoba

Ing. Václav Kudrna
267009627
kudrna.vaclav@vuzv.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

VÚŽV je veřejnou výzkumnou institucí zabývající se výzkumem, rozvojem a využitím poznatků z oblasti chovu hospodářských zvířat v praxi. Naleznete zde např. tyto obory: genetika a šlechtění zvířat, biotechnologie a reprodukce, výživa, kvalita produktů, etologie a welfare, technologie chovů, management stád a ekonomika výroby.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem. Chov dojeného skotu - produkční stáj, okrajově chov prasat, původní plemena - česká červinka

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis