Vespolek

Základní informace

Vespolek
Stříbřec 71
378 18
Stříbřec
Jihočeský kraj
http://www.vespolek.cz/

Kontaktní osoba

Lucie Černická
732483158
vespolek@ecn.cz

Návštěva možná

Duben - Listopad

Popis farmy

Pozemkový spolek Vespolek je organizace, která se věnuje péči o staré ovocné aleje na Chlumecku (z jablek z alejí vyrábíme místní mošt), výsadbě starých odrůd do alejí, údržbě alejí pastvou ovcí, mapování lučních studánek a obnově hnízdní lokality pro bekasiny.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Obnovené aleje starých ovocných odrůd. Možnost fyzické pomoci s péčí o aleje i ovce. Naučná stezka Mikuláše Rutharda - interpretace vývoje krajiny.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis