Toulcův dvůr

Základní informace

Toulcův dvůr
Kubatova 32/1
102 00
Praha 10
Hlavní město Praha
http://www.toulcuvdvur.cz/

Kontaktní osoba

Zdeňka Vološínová
271 750 548
programy@toulcuvdvur.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Toulcův dvůr má farmu původních plemen hospodářských zvířat (všechny druhy), zvířata jsou zařazená do Národního programu uchování genetických zdrojů a produkuje další plemenná zvířata. Jsme certifikovaným hiporehabilitačním střediskem (huculští koně a kladrubský kůň). Máme starý sad s původními odrůdami třešní, připravujeme sadařské semináře. Pěstování ovoce, Včelařství, Chov ovcí, Chov koz, Chov drůbeže, Chov skotu, Chov koní.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků, Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Podle typu programu - kompletní farma + užitek zvířat + péče o ně, nebo např. získání a zpracování vlny, získání a zpracování mléka, včelařský rok atd. Všechny programy jsou interaktivní a účastníci si většinu věcí sami vyzkouší (např. si vyrobí máslo a sýr, naučí se dojit). Pro MŠ, ZŠ a SŠ máme kolem 15 programů. Programy pro studenty VŠ a dospělé účastníky: Etika a ochrana zvířat, Využití zvířat pro zoorehabilitaci, Přirozená komunikace se zvířaty aj.

Možnost ubytování na farmě

Ano

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis