Sociálně terapeutické vzdělávací centrum Tábor

Základní informace

Sociálně terapeutické vzdělávací centrum Tábor
Nová Ves nad Popelkou 57
512 71
Nová Ves nad Popelkou
Liberecký kraj
http://www.prazdninynavenkove.cz/s/580/

Kontaktní osoba

Petr Janát Dolista
603238962
centrumtabor@centrum.cz

Návštěva možná

duben - listopad

Popis farmy

Sociálně terapeutické vzdělávací centrum Tábor se nachází v Podkrkonoší v blízkosti Českého ráje, asi 110km od Prahy. K centru patří seminární dům a malé hospodářství, rekonstruuje se bezbariérový dům pro obyvatele se zdravotním postižením. Seminární dům je uzpůsobený pobytům jednotlivců, rodin i různorodých skupin, má vlastní sál. V hospodářství je možné vyzkoušet si, dle ročního období, různé typické činnosti. V centru je i možnost některých rukodělných činností. V okolí je hezká příroda a možnosti nenáročných výletů.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků Přednáška a prohlídka s výkladem o ekologickém způsobu hospodaření, uvedení do souvislostí zemědělské činnosti a běžného života člověka skrze praktickou činnost a zážitky (např. proces setí, sklízení, zpracování obilí a pečení domácího chleba, péče o zvířata, dojení mléka a jeho zpracování, zpracování ovčí vlny od stříhání po předení a tkaní dle sezony). Podle sezony je možné vyzkoušet si různé běžné zemědělské činnosti: setí, sázení, pletí, sklízení, péče o zemědělská zvířata a podobně, rovněž různé drobné řemeslné práce - vše vždy ve spojení s patřičným výkladem.

Možnost ubytování na farmě

Ano

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis