Podralský nadační fond ZOD - Ekocentrum Brniště

Základní informace

Podralský nadační fond ZOD - Ekocentrum Brniště
Jáchymov 1
471 29
Brniště
Liberecký kraj
www.ekocentrumbrniste.cz/index.html

Kontaktní osoba

Michaela Hungerová
733 571 057
michaela@podralsko.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Rostlinná výroba - možnost návštěvy agronomické kanceláře s výstavou historického zemědělského náčiní, prohlídky moderní zemědělské techniky z blízka (kombajny, moderní traktory, přídavné stroje za traktory) s výkladem; živočišná výroba - možnost návštěvy kravína s výkladem - produkce mléka, plemeno holštýn, dospělé krávy, telata, dojírna.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

  • Plení záhonů
  • Sázení a setí
  • Čištění zemědělských budov
  • Skládání dřeva

Farma má 700 dojnic, děti mohou hladit telátka, plánováno v tzv. škole vesnického života (statek se zvířaty na dvoře a v malých chlévech). Sklizeň zemědělských produktů, zeleniny na políčku Ekocentra Brniště. Výukové programy viz www.ekocentrum.cz, filmy profese v zemědělství.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis