Ovčírna

Základní informace

Ovčírna
Hostim 151
671 54
Hostim
Jihomoravský kraj
www.ovcirna.cz

Kontaktní osoba

Hana Rejmanová
777555410
hana.rej@seznam.cz

Návštěva možná

Duben - Listopad

Popis farmy

Ovčírna je hektarové hospodářství typu "rodový statek" a nachází se 10 km od Moravských Budějovic. Pro vlastní potřebu pěstujeme ovoce a zeleninu, snažíme se o co největší biodiverzitu a efektivně hospodaříme s vodou. Na pozemku jsou pastviny, jezírko s mokřadem, ovocný sad, zeleninové záhony, živé ploty a "divočina".

Druh hospodaření

Jen rostlinná: obilniny, zelenina, okopaniny

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem. Úvod do permakultury, šetrné hospodářství, soběstačnost. Trvale udržitelný ekosystém, napodobování přírodních vzorů. Majitelka také přede na kolovrátku a je schopna dětem předení předvést a povykládat o možnostech zpracování ovčí vlny.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis