Komunitní zahrada Kuchyňka

Základní informace

Komunitní zahrada Kuchyňka
Květinářská
182 00
Praha 8
Hlavní město Praha
https://sites.google.com/site/komzakuch/

Kontaktní osoba

Petr Dolenský
733 764 980
ekovychova@asociaceampi.cz

Návštěva možná

březen - listopad

Popis farmy

Kuchyňka je komunitní zahrada hospodařící na pozemku bývalé zahrádkářské kolonie Kuchyňka na jižním trojském svahu. Zahrada funguje na principu KPZ (komunitou podporované zemědělství), kromě vlastní produkce organizuje pro své členy závozy zeleniny od farmáře ze Žatce.

Druh hospodaření

Jen rostlinná: obilniny, zelenina, okopaniny

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Interaktivní prohlídka zahrady, ukázka zemědělského nářadí, návštěva u včel, zapojení do zemědělských prací dle sezóny (např. příprava půdy, sázení, pletí, sklizeň). Objasnění fungování a organizace komunitního hospodářství. Možnost realizace výukových programů o půdě, zemědělství, včelách atd. z nabídky programů http://asociaceampi.cz/ekovychova

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis