Komunitní centrum Klášter Blahutovice

Základní informace

Komunitní centrum Klášter Blahutovice
Blahutovice 34
741 01
Jeseník nad Odrou-Blahutovice
Moravskoslezský kraj
http://www.psdomov.cz/

Kontaktní osoba

Lumír Kuchařík
603845216
kucharik.lumir@seznam.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Komunitní centrum Klášter je bývalý statek, později užívaný jako klášter. Dnes v něm sídlí několik neziskových organizací, které rozvíjejí environmentální, sociální a kulturní projekty a navazují tak na odkaz svých předchůdců působících v minulosti v tomto kraji. Jeden ze spolků pěstuje zeleninu v systému KPZ (komunitou podporovaného zemědělství).

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků Seznámení s místem (bývalý statek, přestavěný a dříve užívaný jako klášter), prohlídka komunitní zahrady a pole, informačně naučné stezky (5 zastavení v obci). Podle předchozí dohody si zkusí zpracování vlny či jiných přírodních materiálů. Na jaře možnost vidět kůzlata, jehňata, včely a včelařské pomůcky. V budově komunitního centra možnost promítnout film k tématu. Objekt má velký dvůr, vnitřní prostory. Děti je možno dělit do skupin.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis