KomPot

Základní informace

KomPot
Nové Středokluky
252 68
Nové Středokluky, Praha -západ
Středočeský kraj
http://www.kom-pot.cz/

Kontaktní osoba

Petr Dolenský
733764980
ekovychova@asociaceampi.cz

Návštěva možná

duben - listopad

Popis farmy

KomPot je komunitní zahrada u obce Kněževes fungující na principu KPZ (komunitou podporované zemědělství) produkující na 0,5ha zeleninu pro cca 25 členů.

Druh hospodaření

Jen rostlinná: obilniny, zelenina, okopaniny

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků Interaktivní prohlídka zahrady, ukázka zemědělského nářadí, návštěva u včel, zapojení do zemědělských prací dle sezóny (např. příprava půdy, sázení, pletí, sklizeň). Objasnění fungování a organizace komunitního hospodářství. Možnost realizace výukových programů o půdě, zemědělství, včelách atd. z nabídky programů http://asociaceampi.cz/ekovychova

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis