Farma Branná

Základní informace

Farma Branná
Branná 105
788 25
Branná
Olomoucký kraj
www.nemame.cz

Kontaktní osoba

Miroslav Skřivánek
777027232
farmavs@seznam.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Farma Branná je od r. 2001 ekologickým hospodářstvím. V současné době se na 750 ha obhospodařovaných ploch chová cca 600 ks hovězího dobytka (250 ks představují krávy masného plemene Hereford a 130 ks dojnic plemene Brown Swiss, Holštýn a Česká strakatá, zbytek tvoří zástavový a jatečný skot). Kromě chovu skotu je živočišná produkce doplněna o chov 600 ks ovcí plemene zušlechtěná valaška. Farma po rekonstrukci vybudovala moderní dojírnu a automatický odchov telat. Část ploch farmy zasahuje do CHKO Jeseníky.

Druh hospodaření

Jen živočišná: ovce, kozy, dojnice, skot

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem Chov skotu: mladý skot, dojnice, dojírna, odchov telat. Farma Branná: výroba siláží, senáží, sena, způsoby krmení, ošetřování skotu.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis