Farma Amálka

Základní informace

Farma Amálka
Karolín 13
679 02
Rájec-Jestřebí
Jihomoravský kraj
www.farmaamalka.cz

Kontaktní osoba

Vratislav Zdrubecký
725310097
zdrubecky@volny.cz

Návštěva možná

Duben - Listopad

Popis farmy

Farma Amálka je malá rodinná farma nacházející se v Moravském krasu asi 12 km od Blanska zabývající se chovem ovcí a koz mléčného typu. Mléko dále zpracováváme a vyrábíme z něho sýry.

Druh hospodaření

Jen živočišná: ovce, kozy, dojnice, skot

Režim hospodaření

Konvenční

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Ukázka výroby sýru, prohlídka pastvin, účastníci si sami mohou vyzkoušet podojit kozu, vyrobit sýr.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis