Ekofarma Penikov

Základní informace

Ekofarma Penikov
Peníkov 21
378 81
Slavonice
Jihočeský kraj
http://langova.ecn.cz/

Kontaktní osoba

Michal Ruman
602571128
michal.ruman@zdrojslavonice.cz

Návštěva možná

Duben - Listopad

Popis farmy

Ekofarma Peníkov je certifikovaná ekologická kozí farma. V současnosti tu rodina Langů chová na 80 koz. Každý rok se rodí kůzlátka (od března do června). Přímo na farmě se vyrábí sýry - čerstvé a tvrdší v několika příchutích. Vedlejší činností je chov koní a slepic, pěstování krmných plodin a konopí pro výrobu piva, medoviny, příp. čajů a kosmetiky. V bezprostřední blízkosti farmy se nachází národní kulturní památka ze 17. stoketí - dřevěná vodní pila Peníkov. Prohlídka pily s ukázkou pořezu je jednou z variant programu. Na farmě se nachází také malé truhlářství využívající tradiční postupy, místní dřevo a ekologické nátěry.

Druh hospodaření

Jen živočišná: ovce, kozy, dojnice, skot

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Seznámení s ekologickým chovem koz včetně ukázky dojení a získávání sýra. Součástí programu mohou být ochutnávky sýra a syrovátky. Návštěvu farmy je možné doplnit o prohlídku národní kulturní památky Vodní pila Peníkov.Seznámení s ekologickým chovem koz včetně ukázky dojení a získávání sýra.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis