Centrum Veronica Hostětín

Základní informace

Centrum Veronica Hostětín
Hostětín 86
687 71
Hostětín
Zlínský kraj
www.hostetin.veronica.cz/nabidka-pro-zakladni-stredni-skoly

Kontaktní osoba

Eliška Suchanová
572630670
hostetin@veronica.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Centrum Veronica je ekologické vzdělávací středisko s ubytovací a stravovací kapacitou. Je umístěno v ukázkové přírodní zahradě. V těsné blízkosti je bio-moštárna, která zpracovává biojablka z Bílých Karpat. Celá obec Hostětín je známá svojí ekologickou infrastrukturou, kterou si mohou účastníci prohlédnout při exkurzi.

Druh hospodaření

Jen ovocné sady

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků, Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků. Možnost vidět ekologickou obec Hostětín anebo absolvovat tématický program. Tématické programy: přírodní zahrada, ovocnářství, stará řemesla, udržitelný rozvoj, vnímání lesa aj. Exkurze v Hostětíně: bio-moštárna, přírodní zahrada, sad starých odrůd ovoce, kořenová čistírna odpadních vod, obecní výtopna na biomasu, využívání solárních technologií, úsporné veřejné osvětlení a pasivní dům, ve kterém sídlí Centrum Veronica. V přírodní zahradě je řada herních prvků z přírodních materiálů a naučná stezka. Lze jít i na exkurzi do krajiny nebo do lesa.

Možnost ubytování na farmě

Ano

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis