Biofarma Pod Hájkem

Základní informace

Biofarma Pod Hájkem
Horní Branná 117
512 36
Horní Branná
Liberecký kraj
http://www.biofarma-pod-hajkem.cz/

Kontaktní osoba

Hana Řehořková
+420 487 989 076, +420 910 050 070
booking@penzionpodhajkem.cz

Návštěva možná

Celý rok

Popis farmy

Biofarma Pod Hájkem se nechází v Krkonoších, nedaleko turistického centra Vrchlabí. Zabývá se chovem skotu a drůbeže, pěstováním obilnin. V areálu farmy se nachází Penzion Pod Hájkem s farmářskou restaurací, kde vaříme z lokálních surovin (vlastních, případně nakoupených od spřátelených farem). Penzion nabízí celkem 36 lůžek + 6 přistýlek a výukovou místnost. Po dohodě si lze nakoupit certifikovaná vajíčka, vakuově balené hovězí maso, domácí pečivo.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků, Pobytový vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků Všechny programy zahajujeme prohlídkou farmy, ustájení zvířat a základními informacemi o chodu farmy, co obnáší a přináší ekologické hospodaření - odbornost výkladu je volena dle věkové kategorie účastníků. Podle počasí následuje prohlídka pastvin, polí, v případě dvoudenního kurzu je možnost prohlídky obhospodařovaných pozemků v Krkonošském národním parku (chráněné rostliny a živočichové). Volitelná témata programu: Péče o půdu - šetrné a nešetrné zacházení s půdou, složení půdy, půdní organizmy. Péče o zvířata - dobré životní podmínky zvířat - podmínky a přínos ekologického způsobu chovu, co dávají zvířata lidem a co lidé zvířatům. Pěstování plodin za zemědělské půdě - osevní postupy, využití pěstovaných plodin na farmě, moderní technologie při ekologickém hospodaření. Zpracování bioprodukce na farmě - pečení kváskového chleba. Vaření na farmě - tradiční domácí pomalé vaření podle našich babiček s využitím dostupných surovin. Zpracování mléka - výroba sýrů, tvarohů, jogurtů s použitím mléka ze spřátelené farmy. Fauna a flóra na farmě - hledání nehospodářských zvířat (myši, plži, zajíci, ptactvo, žížaly, hmyz atd.) a rostlin (byliny, dřeviny, léčivky atd.).

Možnost ubytování na farmě

Ano

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis