Biofarma Dvůr Vyšínek

Základní informace

Biofarma Dvůr Vyšínek
Vyšínek 5
273 71
Zlomice
Středočeský kraj
http://www.dvurvysinek.eu/

Kontaktní osoba

Ing. Alena Karafiátová
607643567
karafiatovaalena@seznam.cz

Návštěva možná

duben - listopad

Popis farmy

Dvůr Vyšínek je certifikované ekologické hospodářství přibližně 50 km od Prahy. Nabízí prodej zeleniny, ovoce, ořechů a bylinek v bio kvalitě, dále prodej domácích vajec a moštů. Svou produkci prodává přímo zákazníkům-spotřebitelům formou vlastních biobedýnek. Na statku se chovají koně, slepice a další drůbež.

Druh hospodaření

Smíšená farma (rostlinná i živočišná)

Režim hospodaření

Ekologický – certifikace BIO

Které aktivity jsou možné provádět s žáky?

Prohlídka s výkladem, Jednodenní vzdělávací program s aktivním zapojením účastníků Pozorování volně chovaných hospodářských zvířat, prohlídka zeleninové zahrady a vysokokmenného ovocného sadu. Historický hospodářský dvůr je státem chráněnou památkou: v barokní sýpce lze shlédnout, jak se skladovalo obilí v minulosti a historické zemědělské nářadí a stroje. Výklad lze upravit podle zájmu a věku účastníků exkurze a zaměřit jej buď na základy ekologické produkce, na ukázky vlivu zemědělské činnosti na okolní přírodu nebo na historii zemědělství a zemědělských staveb v tomto kraji. Program lze rozšířit o vycházku do okolních polí za účelem porovnání konvenčního a ekologického způsobu hospodaření a jeho vlivu na okolní krajinu.

Možnost ubytování na farmě

Ne

Nabízí farma vlastní vzdělávací program?

Ano

Farma a vzdělávací program je vhodný pro

  • Pro mateřské školy
  • Pro 1. a 2. stupeň základní školy

Zpět na výpis