Online konference Jak předcházet plýtvání potravinami ve školních jídelnách

27.11.2023 | 15:00 - 17:30
Online platforma ZOOM

Pro koho: vedení mateřských a základních škol, učitele v mateřských a základních školách, vedoucí a pracovníky školních jídelen, zřizovatele škol, MAS, tvůrce politik a další.

Proč toto téma: Plýtvání potravinami je zásadní problém, který nás stojí miliardy korun ročně. V českých školních jídelnách se ročně nedojí a vyhodí 48 000 tun pokrmů. Je to přibližně 120 gramů na dítě denně. Přitom v některých evropských zemích je to násobně méně. Jak je to možné? A co s tím můžeme dělat?

Proč bych se měl účastnit: dozvíte se aktuální údaje o plýtvání v českých, slovenských a dalších evropských zemích, představíme vám možnosti, jak plýtvání omezit, například zavedením výdeje pokrmů bufetovým systémem, jak děti vzdělávat o problematice, jak zbytky využívat na tvorbu kompostu nebo jak nedojedené pokrmy darovat potřebným. Na příkladech ze škol ukážeme, že s plýtváním lze něco dělat, dozvíte se konkrétní návody, jak na to.

Registrační formulář níže. 

Konference proběhne, přesto, že je na tento den svolána stávka učitelů. Pokud jste se na konferenci přihlásili a nechcete či nemůžete se účastnit online, všem registrovaným účastníkům zašleme záznam. 

Program:

15:00 – 15:05 Uvítání účastníků, Tom Václavík, Skutečně zdravá škola, z.s.

15:05 – 15:15 Kolik jídla a proč se v českých a evropských školních jídelnách vyhazuje? Tom Václavík, Skutečně zdravá škola

15:15 – 15:20  Kolik jídla se nedojídá a vyhazuje ve slovenských školních jídelnách – výsledky průzkumu, Jana Bárešová, Skutočně zdravá škola

15:20 – 15:35  Miluji jídlo, neplýtvám – výzva pro školy na snižování plýtvání, návod na audit plýtvání v jídelně, Zdeňka Trummová, lektorka, Skutečně zdravá škola

15:35 – 15:55  Jak využít zbytky z jídelny a kuchyně hospodárně díky elektrickým kompostérům – ušetříme za odvoz a vytvoříme kompost na zahradu, Kristýna Mrkvičková – expertka na kompostování, Kokoza

Prezentace se zaměřuje na výzvu, s níž se školy a školní jídelny běžně potýkají: plýtvání jídlem a nesprávným nakládáním s gastroodpadem. Naším cílem je poskytnout ucelený pohled na uzavřený cyklus jídla ve školách a představit možnosti efektivního zpracování odpadu z kuchyní a jídelen.

V průběhu této prezentace se budeme věnovat následujícím klíčovým bodům:

  1. Správné nakládání s odpady: Jak efektivně separovat organický odpad z kuchyně a jídelny a jaký význam to má pro životní prostředí.
  2. Životní cyklus odpadu: Jaký je osud potravinových zbytků, poté co je vyzvedne svozová firma? Jak můžeme omezit množství odpadu a co se s ním děje po jeho vyvození?
  3. Využití elektrických kompostérů: Představení moderních technologií pro zpracování organického odpadu a možnosti, jakými mohou školy využít elektrické kompostéry ke snížení množství odpadu.
  4. Příklady dobré praxe: Inspirativní příklady škol, které úspěšně implementovaly opatření ke snížení plýtvání jídlem a efektivnímu nakládání s gastroodpadem.

Účastníci získají základní povědomí o výzvě plýtvání jídlem a jeho dopadech, a především konkrétní rady a tipy, jak aktivně předcházet vzniku potravinového odpadu ve školních jídelnách. Zpracování gastroodpadu se stane nejen ekologicky ohleduplným krokem, ale také příležitostí k úspoře zdrojů a snížení ekologické stopy školy.

15:55 – 16:15  Problematika darování zbylých hotových pokrmů ze školních jídelen a podrobné měření potravinového odpadu v ZŠ v Praze,  Denisa Rybářová a Anna Strejcová ze Zachraň jídlo

16:15 – 17:30

Příklady z praxe škol:

  • Audit zbytků ze školní jídelny, Hana Halodová, Základní škola Ludgeřovice
  • Nejsme plejtváci - vzdělávací aktivity s dětmi v mateřské škole, Markéta Brunclíková, učitelka, Základní a mateřská škola Petrovice
  • Komunikace jako prevence plýtvání, Filip Drgoň, vedoucí provozu kuchyně, Základní a Mateřská škola Magic Hill, Říčany u Prahy

Registrace na online konferenci

Registrace na tuto akci již byly uzavřeny

Zpět na výpis