Jak na zdravější a udržitelnější stravování ve škole - Tišnov

19.04.2024 | 13:30 - 19:30
Tišnov, základní škola

Místo: Tišnov, základní škola (bude vybrána dle počtu přihlášených, všichni registrovaní včas dostanou přesnou adresu místa konání)

Cena: zdarma

Pro koho: pracovníky školních jídelen, pedagogy mateřských, základních škol a středních škol – EVVO, příprava pokrmů, člověk a zdraví, člověk a příroda

Proč bych se měla účastnit: Lektorka představí nejnovější vědecké poznatky o problematice stravování předškolních a školních dětí. Představí opatření, nástroje a možností, jak přiblížit žákům pestré, vyvážené a udržitelné školní stravování. Nabídne podněty ve formě praktických nástrojů pro zavádění změn v praxi školních jídelen, počínaje novým pojetím receptu, jídelníčku a aktivního učení.

Registrace: na školení se registrujete vyplněním tohoto formuláře

Každý účastník obdrží Doklad o absolvování školení.

Drobné občerstvení zajištěno.

Program

Potravinové preference

Postupy a techniky přípravy pokrmů, které zvýší oblibu potravin ve školním stravování a zabrání jejich odmítání, počínaje lepším pochopením fungování potravinových preferencí dětí.

 • JAK A PROČ VNÍMÁME: Smysly, kuchyně a vývoj; Jak fungují naše smysly
 • OD JEDNOTLIVCE KE SPOLEČNOSTI: Od neofobie k potěšení; Sociokulturní rozdíly
 • VĚDA O POTRAVINÁCH JAKO PROSTŘEDEK PŘIJATELNOSTI: Proč vědecká kuchyně; Senzorické hodnocení a přijatelnost
 • PÁROVÁNÍ PRO POTĚŠENÍ: Barva, tvar a vzhled; Textura při vaření; Příchutě
 • POSTUPY UCHOVÁVÁNÍ: Konzervace potravin; Vaření z vlhkého na suché teplo; Sušení; Nálevy, extrakty a marinády; Kvašení; Polotovary a jejich použití
 • DESIGN POKRMU: Kreativní matrice pokrmu; Struktura receptu

Postupné vystavování a oběhové vaření

Způsob sestavování jídelníčků při postupném vystavování zdravější a udržitelnější stravě a uplatňování zásad oběhového hospodářství (cirkulárního hospodářství) při nakládání se surovinami, aby se zabránilo plýtvání potravinami.

 • SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP K UDRŽITELNOSTI: Systémové myšlení jako nástroj pro prolomení složitosti;
 • VÝŽIVA A WELLNESS: Výživa a jedno zdraví; Jídlo jako vztah
 • ENVIRONMENTÁLNÍ UDRŽITELNOST: Agroekologické přístupy pro udržitelný zemědělství a potravinové systémy; Přechod na bílkoviny; Plýtvání potravinami ve školních jídelnách
 • SESTAVOVÁNÍ JÍDELNÍČKŮ: Cykličnost jako provozní rámec; Čistý, krátký, dlouhý, kaskádový cyklus; Sladění surovin, procesů a technologií; Strategie pro postupné vystavování; Udržitelný a zdravý jídelníček

Aktivní učení

Jak a proč využít školní stravování jako vzdělávací modul pro učení chutí a zlepšení potravinové gramotnosti.

 • POTRAVINOVÁ GRAMOTNOST PROSTŘEDNICTVÍM ZKUŠENOSTÍ: Koevoluce a vzdělávání pro udržitelné potraviny a výživu; Kultura stravování a ochrana životní prostředí: úloha vzdělávání; Vaření jako vzdělávací a koevoluční činnost; Kuchař jako učitel; Celoškolní přístup ke stravování
 • AKTIVNÍ UČENÍ A PŘÍMÉ ZKUŠENOSTI: Jak se učíme? Vzdělávání příští generace; Prostředí k učení; Praktické učení – školní kuchyňka; Samostatné rozhodování a aktivní role dítěte

Školení je součástí projektu SchoolFood4Change, https://schoolfood4change.eu/. Tento projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody ​č. 101036763.


Zpět na výpis