Základní škola a mateřská škola Tři Sekery

Informace

Tři Sekery 79
35473 Tři Sekery
Karlovarský kraj

www.zstrisekery.cz

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách.
Průběžně monitorujeme počet dětí, žáků či studentů využívajících školní stravování a podnikáme kroky ke zvýšení jejich počtu.
S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
Náš pedagogický dohled podporuje klidný a pozitivní průběh oběda.
Respektujeme potřeby strávníků se specifickou dietou tím, že jim školní jídelna umožní ohřátí z domu doneseného dietního pokrmu.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých nezpracovaných surovin či potravin.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
Ve školní jídelně jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzdělávání v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti, žáci, studenti a pracovníci školy mají přístup k pitné vodě dle jejich potřeby po celý den pobytu ve škole.
Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.

Místní společenství a spolupráce

Každoročně pořádáme pro žáky, rodiče a veřejnost akce na téma zdravé stravování.
Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
24/24

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Přestávka na oběd má při sestavování rozvrhu jasnou prioritu.
Zajistili jsme, že příslušní učitelé mají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby vedli hodiny pěstování a vaření.
Snažíme se přesvědčit rodiče, aby svým dětem ke svačině nedávali nezdravé potraviny.
Pravidelně zveme rodiče, aby přišli poobědvat se svými dětmi do školní jídelny.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Školní jídelna nabízí možnost výběru minimálně ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo splňuje podmínky pro stravu bezmasou a/nebo bezmléčnou.
Kuřecí maso pochází z šetrných chovů a/nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Ve školní jídelně jsou podávány přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Zajistili jsme, že žáci v rámci hodin pěstování na školním pozemku pěstují plodiny ekologicky šetrným způsobem.
Založili jsme kroužek vaření a naši žáci v něm vaří ze sezónních a místních potravin a biopotravin.
Alespoň jednou ročně mohou žáci v hodinách vaření připravit pokrmy ze surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.
Naši žáci přemýšlí a diskutují o etických a ekologických aspektech stravování. Spolu s žáky se snažíme zmenšovat ekologickou stopu školního stravování.
Jeden nebo více ročníků udržuje během školního roku kontakt s místním zemědělským podnikem nebo farmářem. Alespoň jednou ročně organizujeme školní výlet do některého z místních menších zemědělských podniků.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
Aktivně povzbuzujeme naše žáky a jejich rodiče, aby pěstovali zeleninu a ovoce na vlastních zahrádkách a doma připravovali pokrmy z čerstvých surovin.
Naši žáci sdílejí zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola s ostatními školami, rodiči a veřejností.
20/20

Angažovanost a kultura stravování

Naši žáci se podílí na navrhování úprav školní jídelny, aby byl vytvořen příjemný a klidný prostor pro stolování.
Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu, mj. tím, že upřednostňujeme vyšší zastoupení zeleniny a menší množství masa.

Vzdělávání o jídle a stravování

Každý z žáků naší školy každoročně absolvuje výuku vaření.
Každý z žáků naší školy dostává příležitost účastnit se ekologického pěstování plodin.
Aktivně podporujeme žáky v tom, aby si sestavili kalendář pro pěstování různých druhů plodin a aby školní pozemky udržovali ekologickým způsobem.
Naši žáci se účastní praktických aktivit pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče našich žáků a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření a zahradničení.
Rodiče našich žáků si mohou zakoupit produkty, které vypěstují žáci na školních pozemcích.
Na naší škole se o zdravém stravování a vaření vzdělávají i rodiče žáků a veřejnost.
V souvislosti s programem Skutečně zdravá škola nás pravidelně navštěvují zástupci ostatních škol nebo jiné zainteresované osoby.
0/14

Blog

 • Doba plastová/obalová

  13. 02. 2020

  Doba obalová-plastová-již napovídá o čem jsme si dnes povídali.

  Celý článek
 • Hodnocení jídla

  11. 02. 2020

  Abychom se také lépe orientovali zda našim dětem chutná, vymysleli jsme si bodování. Děti po obědě samy hodnotí,zda jim jídlo chutnalo.Zelený smajlík -výborné,bílý...

  Celý článek
 • Prostírání

  10. 02. 2020

  Po přestěhování jídelny přišlo na řadu stolování.S dětmi jsme se v rámci pracovních činností pustili do prostírání. Naučili jsme se jak správně přichystat příbory...

  Celý článek
 • Změna prostoru pro stolování

  07. 02. 2020

  Rozhodli jsme se pro změnu.Protože máme rádi vzdušný a otevřený prostor a protože také rádi kulturně stolujeme,přestěhovali jsme naši jídelnu.Původní řady stolů...

  Celý článek
 • Povídání o lidském těle

  05. 02. 2020

  V rámci našich vyučovacích hodin máme také povídání o lidském těle. Dnešním tématem byly ZUBY. Děti měly za úkol vystřihat a správně roztřídit potraviny, které...

  Celý článek
 • Zelenina a mléko do škol

  04. 02. 2020

  Dorazila k nám další várka potravin v rámci projektu.(Mléko a ovoce do škol). Ovoce tentokráte vystřídala zelenina.Děti si pochutnaly na zelené paprice,která teď mimochodem...

  Celý článek
 • Pečujeme o kytičky

  03. 02. 2020

  Dnes jsme se v rámci pracovních činností postarali o kytičky.Společně s dětmi jsme si popovídali o tom,jak je správně ošetřovat,kypřit a zalévat. Po teorii jsme se vydali...

  Celý článek
 • Zimní olympiáda-Karlovy Vary

  22. 01. 2020

  Dne 22.01.2020 jsme se vydali vlakem do Karlových Varů,abychom byli svědky netradičního setkání v rámci zimních sportů a zdravého životního stylu.Přivítal nás hotel...

  Celý článek
 • Zbytečná práce

  20. 01. 2020

  Dnes jsme si vyzkoušeli, jak vypadá zbytečná práce.

  Celý článek
 • Ptačí hodinka

  16. 01. 2020

  Jelikož se zajímáme o životní prostředí a svět a kolem nás, zjistili jsme, že od ledna 2019 probíhá pod hlavičkou České společnosti ornitologické (ČSO) každoroční...

  Celý článek
 • Opět nový dodavatel!!!

  13. 01. 2020

  Navázali jsme novou spolupráci s farmou Skláře - díky ochotnému majiteli si děti u nás ve škole a školce budou pochutnávat na domácím kuřecím mase a domácích vajíčkách...

  Celý článek
 • Netradiční stromečky :-)

  20. 12. 2019

  Dnes jsme si ve škole s dětmi udělali zdravé občerstvení. Resp.zdravé stromečky. Jeden byl zeleninový a druhý ovocný.A samozřejmě nesmělo chybět cukroví a dárečky. Tímto...

  Celý článek
 • Výsledky soutěžě- POMAZÁNKY

  19. 12. 2019

  A jsou tady výsledky:-) Je vidět,že u nás máme pomazánky rádi,neboť výsledky byly velmi těsné. Dokonce se o prvenství musely pomazánky podělit:-) 1.místo-Krabí pomazánka 1...

  Celý článek
 • Poslední kolo - POMAZÁNKY

  18. 12. 2019

  Dnes jsme ochutnali poslední pomazánky. Mezi nimi, jsme vyzkoušeli i netradiční sladkou verzi.O konečných výsledcích budeme informovat:-) Dnes- -celerová -banán+ořech -slaninová

  Celý článek
 • Mléko do škol

  10. 12. 2019

  A tady další zdravá svačinka,při které plníme projekt-mléko do škol. A opět nesmí chybět i ovoce. Mléko: - věděli jste, že sklenice mléka má stejné množství...

  Celý článek
 • Nově - zdravé svačinky

  09. 12. 2019

  Jak jsme již informovali,máme nového dodavatele. Naše první zdravá svačinka od p.Sedláčkové-domácí tvarohový krém. K tomu zdravý křupavý chlebík s kaštanovou moukou...

  Celý článek
 • Vánoční jarmark

  06. 12. 2019

  I nás ,,pohltila " atmosféra Vánoc.A tak jsme se vydali na trhy do Mariánských Lázní.Děti si zde samy nabízely a prodávaly své výrobky.A nenechte se mýlit.I na cukroví...

  Celý článek
 • 3.kolo soutěže!!!

  29. 11. 2019

  Další info o průběhu soutěže:-) Tentokrát jsme vyzkoušeli tyto pomazánky: -Krabí -Drožďová -,,Sloní bašta" Vítězem se stala -,,Sloní bašta"

  Celý článek
 • Zdravé perníčky bez cukru

  28. 11. 2019

  Pomalu se chystáme na Vánoce:-) A tak jsme se pustili do pečení.Dalo nám to trošičku více práce, neboť jsme tento rok zvolili zdravější variantu cukroví. Použili jsme...

  Celý článek
 • Sušíme ovoce

  27. 11. 2019

  Sušení je jednoduchá konzervace ovoce i zeleniny.Mezi výhody patří nejen to,že způsob je poměrně lehký,ale hlavně to,že se v potravinách zachovávají přirozené látky-vitamíny,minerály...

  Celý článek
 • Ochutnávka - Mlékárna u Sedláčků

  26. 11. 2019

  Rádi žijeme zdravě a snažíme se do našeho stravování přidávat nové dodavatele.Na zkoušku jsme také vyměnili mléčné výrobky.Náš dodavatel bude p. Sedláčková,která...

  Celý článek
 • Děti a rodiče tvoří jídelníčky

  25. 11. 2019

  Není snadné vytvořit jídelníček který by chutnal dětem a zároveň splňoval zdravá kritéria.A protože nás zajímají také názory rodičů,nachystali jsme pro ně úkol. Rozdali...

  Celý článek
 • 2. kolo soutěže!!!

  22. 11. 2019

  A máme tady další kolo naší soutěže a jak jsme slíbili,podáváme informace. Další tři pomazánky měly velký úspěch a dá se říci,že některé byly od sebe jen...

  Celý článek
 • Zelí, zelí, zelíčko - přinese nám zdravíčko

  18. 11. 2019

  Kysané zelí je jídlo,na které se dost často zapomíná. A přitom má mnoho zdravotních výhod.

  Celý článek
 • POZOR SOUTĚŽ!!!

  15. 11. 2019

  SOUTĚŽ!!! Kde? No tady u nás:-) Zapojili jsme děti do soutěže o nejlepší pomazánku. S našimi hodnými kuchařkami každý týden připravíme tři pomazánky se skrytými...

  Celý článek
 • Návštěva ekologické farmy Cheb

  08. 11. 2019

  Tak a je to tady:-) Byli jsme na farmě a moc se nám tam líbilo.Seznámili jsme se s chovem hospodářských zvířat a s pěstitelstvím.Také jsme si něco řekli o bylinkách ,...

  Celý článek
 • Příprava na návštěvu Ekofarmy Cheb-projekt ekologické zemědělství

  07. 11. 2019

  08.11.2019 nás čeká návštěva ekofarmy v Chebu. A abychom také věděli na co se vlastně jedeme podívat,připravili jsme si pro děti projektový den o ekologickém zemědělství. Pověděli...

  Celý článek
 • Neplýtváme s potravinami

  06. 11. 2019

  Reagujeme na téma-plýtvání jídlem. S dětmi jsme si vysvětlili,jak je velmi důležité šetřit s potravinami a ukázali jsme si vícero možností,jak tyto potraviny,ještě...

  Celý článek
 • Zdravý HALLOWEENSKÝ raut-aneb ochutnávka pro rodiče

  01. 11. 2019

  Přišel k nám HALLOWEEN a my jsme se rozhodli, že pro rodiče přichystáme zdravý raut. Ochutnávka dopadla skvěle,neboť mnoho z nich bylo příjemně překvapeno,že i ze zdravých...

  Celý článek
 • Čarodějův elixír

  31. 10. 2019

  Tak a máme tady Halloween:-) Čarodejnici v klobouku už jste u nás viděli,ale co takhle kouzelný lektvar? I přes veškeré přesvědčování dětí,že jsme byli o půlnoci...

  Celý článek
 • Jablečno-špaldový koláč aneb mlsáme zdravě

  25. 10. 2019

  Dnes jsme se rozhodli mlsat.A protože máme rádi zdravé věci,tak jsme si upekli jablečno-špaldovou buchtu. A protože pro nás vaření není jen práce,ale hlavně radost,užili...

  Celý článek
 • A zase ta dýně......:-)

  22. 10. 2019

  Opět dýně, ale zase trochu jinak :-) V předchozích příspěvcích jsme zmiňovali, že v tomto období je dle tradiční čínské medicíny nejvhodnější konzumovat tepelně...

  Celý článek
 • Odběr domácí zeleniny

  17. 10. 2019

  Rádi bychom se pochlubili zavážkou domácí sezónní zeleniny do naší školní jídelny. Tato zelenina je opravdu bio, není chemicky ošetřována ani stříkána. Takové dobroty...

  Celý článek
 • Období DOJO

  15. 10. 2019

  Léto skončilo a nastal podzim. V čínské medicíně se tomuto přechodu mezi ročními obdobími říká DOJO. Tento původně japonský výraz je časový úsek, který trvá 18...

  Celý článek
 • Maximální využití dýně

  11. 10. 2019

  Příspěvek o tom, jak jsme vyráběli dýňové máslo jsme s vámi již sdíleli. Máslo u nás ve škole mělo veliký úspěch, ale přemýšleli jsme, jak z dýně využít úplně...

  Celý článek
 • Zdravý talíř

  03. 10. 2019

  Dnes jsme nechali pracovat děti. Úkol zněl - vyrobit zdravý talíř,podle svého vlastního uvážení. No,přiznáme se,že některé výtvory nebyly úplně dle pravidel:-) Ale...

  Celý článek
 • Příprava zahrádky na zimu - beseda

  26. 09. 2019

  Protože nám počasí tento týden moc nepřálo,udělali jsme si s dětmi malou besedu o přípravě zahrádky na zimu. Pověděli jsme si o tom,jak zazimovat stromečky,keře,záhony,ale...

  Celý článek
 • Jídelníček podzimu

  25. 09. 2019

  S prvním podzimním dnem jsme se přesunuli do dalšího období - období podzimu. Podzim je doba sklizně, ale také představuje rozloučení se s létem, smutek. Zastupujícím...

  Celý článek
 • Podzimní procházka

  24. 09. 2019

  Dnes jsme se vypravili na podzimní procházku. Hned za plotem na nás vykoukly keře krásných červených šípků.A tak nás napadlo,udělat si ,,obyčejný" šípkový čaj...

  Celý článek
 • Zdravá soutěž - zdravá odměna

  21. 09. 2019

  V sobotu 21.9.2019 proběhla u nás již tradiční soutěž- Sekerácká tretra. Děti i rodiče se zde sešli,abychom si připomněli,jak je pro nás pohyb důležitý a také abychom...

  Celý článek
 • Dýně

  18. 09. 2019

  A protože nás babí léto baví,přidáváme další recept. Výborné dýňové máslo. Dýně patří mezi potraviny s nejnižším obsahem tuku a sodíku,tj.látek ohrožujících...

  Celý článek
 • Jídelníček babího léta

  17. 09. 2019

  Je podzim-babí léto (16.8-22.9) ,doba dozrávání,úrody a rovnováhy. Podle čínské medicíny nastupuje element ZEMĚ. A abychom i našim tělům dodali to nejlepší co...

  Celý článek
 • Nové nápady ve stravování

  11. 09. 2019

  V novém školním roce jsme se opět všichni sešli,abychom vylepšili jídelníčky a vedli děti ještě ke zdravějšímu stravování.Dali jsme si za úkol,že přidáme více...

  Celý článek
 • Pampeliškománie

  13. 05. 2019

  I letos u nás ve škole proběhla pampeliškománie..... na louce plné těchto žlutých kvítků se děti jak vyřádily tak i dozvěděly plno informací co se této byliny týče........

  Celý článek
 • Ochutnávka ovocného koše od Laktei

  07. 05. 2019

  Skvělý ochutnávkový koš od Laktei s ovocem potěšil snad všechny děti. Pestrost ovoce byla velmi zajímavá a káždý z našich dětí si přišel na své :-).

  Celý článek
 • Velikonoční jarmark a tvořivá dílna 04/2019

  12. 04. 2019

  Dne 12.4.2019 jsme již druhým rokem pořádali velikonoční jarmark. Velká účast rodičů, prarodičů...atd.udělala nejenom dětem velikou radost. Letos si na trhovce s chutí...

  Celý článek
 • Ochutnávka mléčného balíčku od Laktei 2019

  09. 04. 2019

  Balíček od Laktei byl jako vždy pestrý. Děti mohly ochutnat od mléka bez příchutě, až k ochuceným mlékům, od sýrů tavených, tvrdých , uzených....... Všchny děti...

  Celý článek
 • Domluvené ticho při jídle :-) a spolupráce dětí.... :-)

  14. 03. 2019

  Ahoj,jmenuji se Nikolas. Je mi 8.let a jsem autista (Asperger). Do školy chodím moc rád, ale díky své indispozici,mám spoustu omezení.Trpím také atopickým ekzémem a proto...

  Celý článek
 • Hravě žij zdravě

  08. 03. 2019

  Naši "PÁŤÁCI" se umístili jako 1.nejlepší třída z karlovarského kraje a druzí z celé ČR.

  Celý článek
 • Certifikát - vaříme s TS FOODS

  01. 03. 2019

  TS FOODS - za vstřícnost , ochutu, snahu a v první řadě výborné jídlo našich kuchařek naše škola dostala certifikát.... :-)

  Celý článek
 • Školení našich kuchařek... :-) AKC ČR

  29. 01. 2019

  Dne 29.1.2019 se naše obě paní kuchařky zúčastnily školení s panem Z.Hladíkem v Karlových Varech s názvem Oblíbené pokrmy o 30% zdravější, hlavní role - bílkovina. Obě...

  Celý článek
 • Konference - skutečně zdravá škola 2018

  10. 11. 2018

  Dne 10.11.2018 jsme se zúčastnili konference- skutečně zdravé školy 2018, která se konala v Praze. Jako jediná naše škola z KARLOVARSKÉHO KRAJE nese ocenění stříbrným...

  Celý článek
 • Přijďte k nám na večeři - Halloween

  02. 11. 2018

  Halloweenská tvořivá dílna 2. listopadu se naše škola proměnila v místo setkání strašidel, duchů, čarodějnic, koster a upírů. Děti si se svými blízkými přišly...

  Celý článek
 • Výroba sýra a pomazánky

  25. 09. 2018

  V letošní školní roce jsme začli s výrobou sýra z bílých bio jogurtů ..... sýr se nám vydařil ...krásně nám ztuhnul a my mohli druhý den pokračovat ve výrobě...

  Celý článek
 • Regionální výstava ovoce,zeleniny a květin 2018

  17. 09. 2018

  V pondělí 17. 9. navštívili žáci 3. – 5. ročníku výstavu ovoce, zeleniny, květin a hub v Klimentově, kterou pořádal svaz zahrádkářů z Velké Hleďsebe. Žáci měli...

  Celý článek
 • Den s (PRA) rodiči na naší nově budované zahradě

  31. 05. 2018

  Den s (pra)rodiči na naší nově budované školní zahradě se nám velmi vyvedl. Sešlo se nás opravdu hodně. Od vyrábění dřevěných truhlíků z kulatiny a jeho osazování...

  Celý článek
 • Ochutnávkový koš

  23. 05. 2018

  Ochutnávkový koš. Naše škola již delší dobu odebírá mléko do škol od firmy Laktea. Nyní jsme přijali ochutnávkový koš,kde bylo mnoho lákavých dobrot : od sýrů,...

  Celý článek
 • Schůzka s realizačním týmem

  17. 04. 2018

  Dne 17.4.2018 zasedl náš realizační tým. Schůzka byla velmi nabitá nápády, které bychom chtěli společně realizovat. Motivace je stále stejně velká a uděláme...

  Celý článek
 • Zdravá svačinka - školení v ZŠ Kynžvart

  13. 02. 2018

  Dne 13.2.2018 se naše paní kuchařky zúčastnily proškolení od skutečně zdravé školy , které se uskutečnilo v ZŠ Kynžvart. Ze školení si přinesly spoustu inspirace,...

  Celý článek
 • Zdravý životní styl

  01. 02. 2018

  Zdravý životní styl Náš jednodenní projekt jako každý rok u nás ve škole byl velmi pěkný.Plný zajímavých věcí, které jsme se rádi a hravě dozvěděli. Od křížovek,osmisměrek,pracovních...

  Celý článek
 • LAKTEA - Přebírání cen

  23. 01. 2018

  Dnes 23.1.2018 nám pán od firmy LAKTEA dovezl ceny , které jsme vyhráli v projektových soutěžích : Mléko a my a FIT dobrota. Moc děkujeme a už se těšíme na vyhlášení...

  Celý článek
 • Fit konto - soutěž zdravá svačinka

  18. 12. 2017

  Zdravá svačinka - FIT KONTO

  Celý článek
 • Mléko a my 2017

  18. 12. 2017

  V letošním roce v tomto projektu jsme se umístili v nejlepší 20.škol, které se zúčastnili. Vyhráváme: sadu na výrobu mléčných výrobků od firmy Tescoma a hrneček pro...

  Celý článek
 • Beseda - Život na statku

  15. 11. 2017

  Beseda - Život na statku Vyslechli jsme přednášku o zemědělství, statcích, hospodářských zvířatech, plodinách.... Velmi jsme byli překvapeni ze širokého využití...

  Celý článek
 • Bronzový certifikát

  18. 10. 2017

  Udělení bronzového certifikátu si velice vážíme. Je oceněním pro všechny, kteří se na jeho získání podíleli. Pro děti a žáky bude příslibem zdravého stravování...

  Celý článek
 • Beseda s ovečkami

  05. 10. 2017

  Dne 5.10.2017 jsme se byli podívat na chov ovcí paní Hrdinkové Jany - naší kuchařky. S ochotou nám prezentovala jak se o ovečky starat, jak využít jejich vlnu a mléko a...

  Celý článek
 • Zdravá 5

  05. 10. 2017

  V rámci zdravého životního stylu a přihlášení naší školy k získání bronzového certifikátu „Skutečně zdravá škola“ se dnes žáci zúčastnili velmi zajímavé...

  Celý článek
 • Návštěva KOZÍ FARMY

  28. 09. 2017

  Návštěva kozí farmy v rámci pochodového cvičení. Pan Martin Kušnír , který vlastní cca 20 koziček uvítal naši "celou" školu u sebe na farmičce v Chodovské...

  Celý článek
 • Proškolený personál

  28. 09. 2017

  Ve čtvrtek 28.9.2017 se naše paní kuchařka Jana Hrdinková zúčastnila školení SZŠ. Plna nadšení, dojmů a nových poznatků je v plném nasazení nám zdokonalovat jídelníčky...

  Celý článek
 • Beseda o rybách

  28. 09. 2017

  Návštěva chovných rybníků. Pan Mrázek , který je majitelem rybníků nás moc mile přivítal. Je vidět, že práce s rybičkami ho velmi baví. Proběhla beseda ,která zdůrazňovala...

  Celý článek
 • Návrhy žáků na vylepšení stravování ve školní jídelně

  14. 09. 2017

  Žáci diskutují o vylepšení stravování ve školní jídelně. Dávají návrhy na zdravé svačiny a obědy. Diskutujeme o tom co je zdravé a co ne. Povídání se účastní...

  Celý článek
 • Nástěnka

  01. 09. 2017

  Ze začátkem nového školního roku se mohou rodiče těšit na nový banner a novou nástěnku kde najdou : Jídelní lístky, seznamy alergenů, původ použitých potravin a hlavně...

  Celý článek
 • Čistící prostředky

  01. 09. 2017

  Při úklidu naší školy a mytí nádobí ve školní jídelní jsme přešli na ekologicky šetrné čistící přípravky :-) Van Baerle

  Celý článek
 • Školní akademie a zdravý raut od regionálních dodavatelů

  27. 06. 2017

  Zdravý raut od regionálních dodavatelů. Rodiče s dětmi na naší školní akademii měli možnost ochutnat některé produkty od regionálních dodavatelů. Prezentovalo se...

  Celý článek
 • Ovocný raut - "OVOCE DO ŠKOL"

  08. 06. 2017

  OVOCE DO ŠKOL : ovocný raut , který pro nás přichystali naše kuchařky byl opravdu famózní.. :-) na výběr bylo z více jak 15. druhů ovoce.

  Celý článek
 • MLÉKO A MY- celodenní projekt 2016/2017

  06. 06. 2017

  Ochutnávky nejrůznějších druhů mléčných výrobků.

  Celý článek
 • Spolupráce s místními dodavateli

  01. 06. 2017

  Naše škola se snaží využívat místní dodavatelé čerstvých potravin a zdokonalovat tudíž jídelníčky pro naše děti.

  Celý článek
 • Naše bylinková zahrádka

  01. 06. 2017

  Na naší nevelké zahrádce, se nachází 14 druhů bylin.

  Celý článek
Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací