02 leden 2017

Tisková zpráva: Skutečně zdravá škola získala grant od Státního fondu životního prostředí na rozvoj svého programu

Rozhodnutím ministra životního prostředí ze dne 20. prosince loňského roku získal spolek Skutečně zdravá škola grant na rozvoj svého programu. Podpora v celkové výši téměř 2 miliony korun bude sloužit na pokrytí nákladů na rozvoj programu ve h školách v České republice po dobu dvou následujících let.

„Grant pomůže rozšířit program Skutečně zdravá škola na dalších 100 škol v České republice. Díky podpoře dojde ke zvýšení kvality programu prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích pomůcek a zvýšení kvalifikace regionálních koordinátorů programu i pedagogů na zapojených školách. V rámci vzdělávacích aktivit projektu se zaměříme na témata související s problematikou životního prostředí a zemědělství, konkrétně na zlepšení povědomí dětí, pedagogů a veřejnosti o problematice vlivu produkce potravin na klimatické změny a na prevenci plýtvání potravinami,“ říká Tom Václavík, předseda spolku.

V rámci projektu budou mimo jiné vytvořeny tři metodické materiály pro pedagogy: vliv zemědělství na čistotu vod, dopady plýtvání potravinami a zemědělství a změna klimatu. Vzniknou také materiály pro výstavu na téma zemědělství a změna klimatu. Na pěti ekofarmách bude uspořádán vzdělávací den, na který pozveme školy a veřejnost z regionu s cílem představit praktické výhody ekologického zemědělství. Dle metodiky pro učitele a žáky bude pět vybraných škol realizovat osmitýdenní projekt „Školní farmářský trh“ s cílem co největšího zapojení místní komunity a využití farmářského trhu pro vzdělávání žáků o výhodách „jídla z blízka“.  Bude uspořádáno také 5 kulatých stolů v různých krajích České republiky, na kterých se setkají zástupci školních jídelen a zemědělců a výrobců z daného regionu.

Téma produkce, distribuce a spotřeby potravin a vztahu ke klimatickým změnám, stavu životního prostředí a zdraví populace je natolik komplexní a zásadní pro budoucnost lidstva, že by mělo být významnou součástí školních vzdělávacích programů. Ne vždy tomu tak je. Program Skutečně zdravá škola pomáhá tento nedostatek zaplnit. Vytváří příležitosti a možnosti pro využití zážitkových a projektových forem učení a obohacení výuky o nové, dosud nezpracované komplexní téma – jídlo.

Programu Skutečně zdravá škola dali svoji záštitu ministři zemědělství a životního prostředí. Osobně jej podporuje primátorka hlavního města Praha, několik senátorů, členů sněmovny, hejtmanů, krajských a městských zastupitelů a řada osobností.

Rozvoj programu Skutečně zdravá škola byl podpořen v rámci Výzvy č.7/2016 (Prioritní oblast 6 Environmentální prevence, Podoblast 6.1 Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta). Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 www.mzp.cz

www.sfzp.cz                           

O Skutečně zdravé škole:

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování. Usiluje jednak o změnu vyhlášky o školním stravování tak, aby odpovídala současným vědeckým poznatkům, a též o zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. 

Zpět

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací