Skutečně zdravá škola získala grant od Ministerstva zemědělství na vzdělávání o ekologickém zemědělství

7. 5. 2019

Cílem projektu je zvýšit pozitivní vnímání ekologického zemědělství mezi dětmi a mládeží, zvýšit úroveň vzdělávání o environmentálně šetrném zemědělském hospodaření a zvýšit propojení města a venkova prostřednictvím exkurzí dětí a mládeže na ekologické vzdělávací farmy.

„V rámci projektu bude vytvořena nová metodika pro učitele na téma „Ekologické zemědělství a jeho výhody“. Uspořádáme 12 exkurzí škol na vzdělávací ekofarmy v regionu zapojených škol. Dle stávající metodiky pro učitele a žáky zrealizujeme na pěti vybraných školách osmitýdenní projekt „Školní farmářský trh“ s cílem co největšího zapojení místní komunity a využití farmářského trhu pro vzdělávání žáků o výhodách šetrného zemědělství a regionálních produktů. Uspořádáme také 5 vzdělávacích exkurzí v různých krajích České republiky, na kterých se setkají žáci a zástupci školních jídelen a zemědělci z daného regionu“, vysvětlil Tom Václavík, ředitel programu Skutečně zdravá škola.

„Na vybraných zapojených školách dále lektoři uspořádají seminář „Jak vařit z čerstvých sezónních biopotravin“. Součástí semináře bude přednáška, vysvětlující základní pravidla ekologického zemědělství, kontroly, označování biopotravin, výhod ekologického hospodaření, a jak biopotraviny nejlépe začlenit do školního stravování. Pracovníci kuchyní budou seznámeni s dostupností ekologických surovin na trhu, s kvalitou biopotravin a skladovacími podmínkami. Zorganizujeme také 12 regionálních „společenství praxe“ – setkání pedagogů a pracovníků škol z regionu, v rámci kterých dojde k výměně zkušeností a příkladů dobré praxe“, doplnil Václavík.

Projekt bude probíhat až do konce roku 2019 díky podpoře z Ministerstva zemědělství.

O Skutečně zdravé škole

Skutečně zdravá škola je občanská iniciativa usilující o zlepšení školního stravování prostřednictvím zavádění komplexního programu Skutečně zdravá škola. Program je určen školám a v jeho rámci se vedení školy, učitelé, žáci, rodiče, pracovníci školních kuchyní, dodavatelé potravin, zemědělci a zástupci místní komunity společně zasazují o to, aby byla dětem poskytována chutná a zdraví prospěšná jídla a vytvářeny základy příjemné, zdravé kultury stravování. Školy, které se do programu zapojí, mimo jiné do kuchyně nakupují suroviny od místních farmářů, pekařů a řezníků a v jídelně poskytují pokrmy připravené z čerstvých sezónních surovin. Pro žáky školy organizují výlety na místní farmy, integrují téma jídlo do školního vzdělávacího programu, pořádají na škole farmářské trhy a komunitní aktivity, žáci absolvují lekce vaření a pěstují na školní zahradě vlastní ovoce a zeleninu. Program funguje pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Do programu se mohou zapojit mateřské, základní i střední školy. Mohou se pokusit se o získání bronzové, stříbrné a zlaté medaile za splnění kritérií programu Skutečně zdravá škola. Momentálně je zapojeno 340 škol z celé České republiky a 66 z nich již splnilo bronzová či stříbrná kritéria. Více na: http://www.skutecnezdravaskola.cz/.

Zpět na výpis

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací