Tvoříme udržitelnou budoucnost

Současný svět se velmi významně proměňuje. Jak přibývá inovací i zcela nových pracovních příležitostí, mění se nároky na sumu znalostí a schopností, které musí moderní člověk zvládat. Bude nezbytné, aby vzdělávání rozvíjelo individuální potenciál jedinců a jejich schopnost zvládat i ovlivňovat změny a podporovat soudržnou společnost orientovanou na udržitelný rozvoj.

Globální otázky - jako je krize klimatu - naléhavě vyžadují posun v našem životním stylu a transformaci způsobu, jakým myslíme a jednáme. K dosažení této změny potřebujeme nové dovednosti, hodnoty a postoje, které povedou k udržitelnějším společnostem. 

Aby bylo možné vytvořit udržitelnější svět, musí se jednotlivci stát tvůrci změn.

Učební osnovy musí zajistit, aby se všechny děti a mladí lidé naučili nejen základním dovednostem, ale také přenositelným dovednostem, jako je kritické myšlení, řešení problémů, občanská angažovanost a řešení konfliktů, které jim pomohou stát se odpovědnými globálními občany“ (UNESCO, 2014). Od vývoje kurikula udržitelnosti se očekává, že „zlepší schopnost našich vzdělávacích systémů připravit lidi na udržitelný rozvoj“ (OSN, 2012).

Školy by se měly změnit na místa učení a získávání zkušeností pro udržitelný rozvoj. Takové vzdělávací prostředí umožňuje pedagogům a studentům integrovat principy udržitelnosti do svých každodenních aktivit a komplexním způsobem usnadňuje budování kapacit, rozvoj kompetencí a hodnotové vzdělávání.

Způsob produkce, distribuce a spotřeby potravin má zásadní podíl na produkci skleníkových plynů a značnou měrou ovlivňuje klima Země. Zároveň je ale změna zemědělských postupů a našich stravovacích návyků klíčem k řešení klimatické krize a naplnění cílů udržitelného rozvoje. 

Program Skutečně zdravá škola pomáhá tvořit neoddělitelnou vazbu mezi zdravím lidí, společnosti a planety, a tím ideálně naplňuje strategii „Od zemědělce ke spotřebiteli“ (Farm to Fork), jež je ústředním prvkem Zelené dohody pro Evropu

Program Skutečně zdravá škola komplexně rozvíjí kulturu stravování ve všech ekologických, ekonomických, sociálních a zdravotních souvislostech. Téma jídlo je natolik univerzální a komplexní, že prostupuje prakticky všemi vzdělávacími oblastmi a jeho prostřednictvím lze naplnit velkou část očekávaných vzdělávacích výstupů od úrovně předškolního vzdělávání až po 2. stupeň základních škol. Je to praktický obor, blízký úplně všem, týká se celé populace v každodenním životě. Další informace a jak zapojit vaši školu najdete zde

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Dalším používáním těchto stránek vyjadřujete souhlas s ukládáním souborů cookies. Více informací Méně informací