Želiv 220

Informace

Želiv 220
394 44 Želiv
Kraj Vysočina

www.zszeliv.cz

Postup v programu

Angažovanost a kultura stravování

Na naší škole funguje akční skupina (AS) pro zdravé stravování, která přezkoumala kulturu stravování ve škole a dohodla se na svých dalších aktivitách.
S rodiči a žáky konzultujeme možnosti zlepšení školního stravování.
Rodiče jsou informováni o složení pokrmů ve školní jídelně a aktivitách programu Skutečně zdravá škola. Rodiče jsou rovněž vyzýváni, aby přišli osobně některá jídla ochutnat.
Podporujeme žáky, aby sami přicházeli s nápady na vylepšení školního stravování, a ty nejlepší nápady realizujeme v praxi.
Škola zahájila první kroky systémového řešení, které povede ke klidnému a pozitivnímu průběhu oběda.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsme zahájili přechod na ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.
Alespoň 75 % všech pokrmů je vyrobeno z čerstvých nezpracovaných surovin či potravin.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Jídla v naší nabídce neobsahují žádné nežádoucí přísady a minimalizujeme používání polotovarů.
Čerstvé, předem nezpracované suroviny a potraviny nakupuje jídelna od pěstitelů, chovatelů a výrobců s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji, pokud jsou dostupné.
Pokrmy v jídelním lístku odrážejí sezónnost a všechny sezónní suroviny jsou v jídelníčku jasně označeny.
Ve školní jídelně jsou k dispozici informace o původu použitých potravin.
Pracovníci školní jídelny se zapojují do vzdělávacích a osvětových akcí a jsou alespoň jednou ročně vzdělávání v oblasti zdravé výživy a vaření.
Děti, žáci, studenti a pracovníci školy mají přístup k pitné vodě dle jejich potřeby po celý den pobytu ve škole.
Doslazované nápoje jsou bez výjimky nahrazeny nápoji neslazenými.
Školní jídelna školy absolvovala vzdělávací a informační seminář Analýza školní jídelny a přijala z ní vyplývající doporučení.

Vzdělávání o jídle a stravování

Výuka o jídle, zásadách udržitelnosti v oblasti zemědělství a zásadách zdravé výživy je součástí školního vzdělávacího programu.
Všichni žáci (chlapci i děvčata) mají v rámci školní docházky možnost účastnit se hodin vaření.
Zahájili jsme kroky vedoucí k vytvoření školní zelinářské zahrady a pracujeme na začlenění aktivit na zahradě do školního vzdělávacího programu.
V rámci výuky pořádáme každoroční návštěvy farem.
Provedli jsme audit plýtvání potravinami ve školní jídelně a přijali opatření k předcházení vzniku odpadů ve školní jídelně.

Místní společenství a spolupráce

Aktivně se snažíme zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit, a pořádáme akce na téma udržitelné stravování.
Naše zkušenosti z programu Skutečně zdravá škola sdílíme s ostatními školami, rodiči a veřejností.
22/22

Angažovanost a kultura stravování

Školská rada či vedení školy odsouhlasilo plán podpory zdravého stravování a stanovilo kroky a harmonogram k jeho naplnění.
Přestávka na oběd má při sestavování rozvrhu jasnou prioritu.
Zajistili jsme, že příslušní učitelé mají dostatečné znalosti a dovednosti k tomu, aby vedli hodiny pěstování a vaření.
Vzděláváme rodiče k tomu, aby svým dětem ke svačině dávali zdravé potraviny a nápoje.
Pravidelně zveme rodiče, aby přišli poobědvat se svými dětmi do školní jídelny.
Při úklidu v prostorách školy a mytí nádobí ve školní jídelně/kuchyni jsou používány jen ekologicky šetrné čisticí a mycí prostředky.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Minimálně 50 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 5 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství – bioprodukt nebo biopotravina.
Školní jídelna nabízí možnost výběru minimálně ze dvou jídel, přičemž jedno jídlo splňuje podmínky pro stravu bezmasou a/nebo bezmléčnou.
Kuřecí maso pochází z šetrných chovů a/nebo alespoň 10 % pochází z ekologických chovů.
Pro přípravu pokrmů jsou přednostně používána vejce z volných výběhů (značeno „1“).
Jídelna používá přednostně sladkovodní ryby z chovů v ČR a mořské ryby a plody z udržitelných zdrojů, pokud jsou dostupné.

Vzdělávání o jídle a stravování

Zajistili jsme, že žáci v rámci hodin pěstování na školním pozemku pěstují plodiny ekologicky šetrným způsobem.
Založili jsme kroužek vaření a naši žáci v něm vaří ze sezónních a místních potravin a biopotravin, a surovin, které sami vypěstovali na školní zahradě.
Naši žáci přemýšlí a diskutují o etických a ekologických aspektech stravování. Spolu s žáky se snažíme zmenšovat ekologickou stopu školního stravování.
Jeden nebo více ročníků udržuje během školního roku kontakt s místním zemědělským podnikem nebo farmářem. Alespoň jednou ročně organizujeme školní výlet do některého z místních menších zemědělských podniků.
Množství vyhazovaného jídla ve školní jídelně se za poslední dva roky snížilo a nadále usilujeme o minimalizaci množství vyhazovaného jídla.

Místní společenství a spolupráce

Pořádáme akce s cílem zapojit rodiče žáků a veřejnost do našich pěstitelských a kulinářských aktivit.
0/18

Angažovanost a kultura stravování

Naši žáci se podílí na navrhování úprav školní jídelny, aby byl vytvořen příjemný a klidný prostor pro stolování.
Ve spolupráci s dodavateli surovin pro školní jídelnu se snažíme minimalizovat objem biologického odpadu a obalových materiálů.

Kvalita jídla a místo jeho původu (ve spolupráci s naší školní jídelnou)

Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice.
Minimálně 80 % (v účetní hodnotě) nakoupených čerstvých, nezpracovaných surovin a potravin pochází od pěstitelů a chovatelů s provozovnou ve vlastním nebo sousedním kraji.
Minimálně 10 % surovin (v účetní hodnotě) pochází z kontrolovaného ekologického zemědělství.
Pro přípravu pokrmů jsou používána pouze vejce z volných výběhů (značeno „1“) nebo z ekologických chovů („0“).
Při přípravě jídelníčků podporujeme zdravou, vyváženou a udržitelnou výživu mj. tím, že do jídelníčku pravidelně zařazujeme minimálně dva bezmasé pokrmy týdně.
Školní jídelna při přípravě pokrmů podporuje regionální kulinářské tradice.

Vzdělávání o jídle a stravování

Každý z žáků naší školy absolvuje v průběhu školní docházky výuku vaření v rozsahu minimálně 15 hodin výuky (to je přibližně 1 hodina týdně po dobu jednoho pololetí).
Žáci se aktivně zapojují do pěstování bylin, zeleniny a ovoce na školní zahradě pro potřeby školní jídelny a cvičné kuchyňky.
Žáci se aktivně zapojují do mapování regionálního gastronomického dědictví a vyhledávají tradiční regionální receptury a gastronomické tradice.
Žáci se účastní praktických aktivit pořádaných na místních farmách.

Místní společenství a spolupráce

Rodiče našich žáků a veřejnost se aktivně podílejí na školních aktivitách v oblasti vaření, zahradničení a spolupráci s místními zemědělci a potravináři.
0/13

Blog

 • Food for birds

  28. 02. 2023

  Food for birds byl název programu v rámci Skutečně zdravé školy, ve kterém žáci připravili dobroty do krmítek...

  Celý článek
 • Zdravé mlsání

  06. 02. 2023

  Děti s paní učitelkou připravovaly v kroužku VAŘENÍ zeleninové saláty, přírodní plátky a palačinky...

  Celý článek
 • Podzimníček

  25. 10. 2022

  Slunečné počasí a příjemné teploty dovolily uskutečnit Podzimníček venku před školou a v úterý 25. října odpoledne přilákal spoustu návštěvníků. Pro dlabání...

  Celý článek
 • Halloweenské vaření

  25. 10. 2022

  V rámci kroužku VAŘENÍ pekly děti s paní učitelkou halloweenské perníčky...

  Celý článek
 • V salátovém baru si každý vybere...

  05. 10. 2022

  Naše paní kuchařky nám téměř ke každému obědu připravují pestré zeleninové saláty, čerstvou zeleninu, tvarohy a jogurty...

  Celý článek
 • Vaření pro maminky

  04. 05. 2022

  U příležitosti Dne matek jsme v kroužku vaření upekli a nazdobili perníčky pro naše maminky...

  Celý článek
 • Nesu, nesu Moranu

  11. 04. 2022

  Do ekocentra Chaloupky v Horní Krupé se žáci prvního stupně vrátili ještě na začátku dubna, aby se seznámili s lidovými zvyky souvisejícími s vítáním jara. Zúčastnili...

  Celý článek
 • Velikonoční vaření

  11. 04. 2022

  V pondělním kroužku vaření paní učitelka Horáková připravovala s dětmi velikonoční dobroty. Základní ingrediencí byla vajíčka. K výrobě slepičky použily také...

  Celý článek
 • Cesta chleba

  25. 02. 2022

  Žáci prvního stupně se vydali na "Cestu chleba" do ekocentra Chaloupky v Horní Krupé. Jednalo se o vzdělávací program, ve kterém se děti seznámily s cestou, kterou...

  Celý článek
 • Luštěniny a semínka

  11. 02. 2022

  V rámci školní družiny proběhl pro děti vzdělávací program zaměřený na význam luštěnin a semínek. Děti si z fazolí, pohanky a máku vytvořily zajímavé obrázky...

  Celý článek
 • Nakličování semínek

  12. 01. 2022

  Ve školní družině děti nechali naklíčit semínka. Každý den pozorovaly proces klíčení. Následně je ochutnaly a část jich zasadily do truhlíků. Ve směsi semínek byla...

  Celý článek
 • Podzimníček

  25. 10. 2019

  Příchod podzimu se všemi jeho barvami jsme oslavili dalším ročníkem Podzimníčku. Uskutečnil se v pátek 25. října v odpoledních hodinách v prostorách před školou. Množství...

  Celý článek
 • Fotogalerie obědů

  30. 09. 2019

  Na webových stránkách naší školy jsme v sekci jídelny založili fotogalerii obědů. Téměř každý den fotíme připravené pokrmy. Rodiče žáků tak mají možnost vidět...

  Celý článek
 • Hladili jsme čuníky

  12. 06. 2019

  S žáky 1. a 2. třídy jsme vyrazili na exkurzi Biofarmy Sasov nedaleko Jihlavy, která se zaměřuje na rodinný chov prasat. Děti se dozvěděli, jak se u nich čuníkům daří....

  Celý článek
 • Projekt ZDRAVÉ A BEZPEČNÉ POTRAVINY DO ČESKÝCH ŠKOL v ZŠ Želiv

  03. 12. 2018

  Jak nám pomohl projekt "Zdravé a bezpečné potraviny do českých škol".

  Celý článek
 • Sedm NEJ z hitparády obědů

  02. 11. 2017

  Po měsíci od zahájení každodenního hlasování žáky i učiteli zde máme první favority na nejoblíbenější obědy.

  Celý článek
 • Pomalu od píky v potu tváře

  18. 10. 2017

  Od počátku roku 2017 se společně s Mateřskou školkou v Želivu snažíme dosáhnout změn ve školním stravování. I přes trnitost této cesty se nám po půl roce podařilo...

  Celý článek
Zpět na výpis